Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Второкласници бизнесмени

Дата: 14.11.2011

"Без термини и сложна теория. По време на коледни базари, в градината или у дома. Мислейки за взаимопомощ вместо за работа и за семейство вместо за бизнес. Така се учат на предприемачество децата от І до ІV клас в 255 училища в страната. Засега този тип обучение е само по желание на училищните ръководства, но от учебната 2012-2013 година предметът "Предприемачество" може да се изучава от І до ХІІ клас, като задължителен. Въвеждането на предприемачеството в училище е предвидено в проекта на Закона за предучилищното и училищното образование" - обяви зам.-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова по време на конференция, организирана от Джуниър Ачийвмънт и образователното министерство.

Конференцията бе проведена в рамките на Световната седмица по предприемачество, която се отбелязва в 104 страни по света. Целта на инициативата е да провокира обществена дискусия за предприемачеството, която да спомогне за създаването на връзки, споделянето на идеи и намиране решения на местни проблеми, които ще спомогнат за създаването на следващото поколение от предприемачи.

Домакин на международната инициатива у нас е Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ), която разработва образователни програми за стартиране и управление на собствен бизнес.

Предметът се интегрира в различни часове

"Учениците разбират, че със своите действия, личен опит и знания могат да са полезни. Те учат как моето семейство да стане по-добро, как моята класна стая да бъде по-чиста, какъв е моят принос за средата, в която аз живея. Всичко се свежда до личния им естествен опит. Това също е вид предприемачество" - така Елена Гаврилова - начален учител в столичното 23 СОУ "Фредерик Жолио Кюри", обяснява как се учат на предприемачество най-малките. Тя преподава на второкласници и след като е преминала обучение по програма на Джуниър Ачийвмънт вече от месец включва елементи от предмета в часовете си.

"Предприемачеството влиза в часовете по много достъпен начин. "При децата мисленето все още не е толкова абстрактно, а нагледно и образно. Затова не се въвеждат термини, а познати примери от семейство. Чрез организиране на коледен базар например, децата ще се научат да разпределят средства и ще оценят значението на парите" - обяснява тя.

За момента предметът се интегрира в различни часове, които позволяват темите да бъдат преплетени. Някои учители канят родители в часовете на класа, които да разкажат за работата си или да заведат на посещение класа на работното си място.

На конференцията бе предложено предметът "Бит и технологии" да се нарече "Предприемачество и технологии". Според инициаторите от Джуниър Ачийвмънт, новото име ще отразява по-точно нуждата от лична инициатива за развитието на бизнеса и обществото.

Професионално ориентиране още от началното образование

Според изпълнителния директор на Джуниър Ачийвмънт, за България - Милена Стойчева, въвеждането на програмите за предприемачеството развиват у децата умения да се социализират. "Учениците в един от проектите се учат как да направят своя градина. Те разбират какви са ролите, какви решения следва да вземат, как да спестят пари за целта. Това е проект, който е свързан с нещата, които ги вълнуват на този етап, но там се въвеждат понятия и се вземат решения, които имат отношение към целия им живот. Това е вид ранно професионално ориентиране, но и подготовка за децата как да бъдат иновативни в бъдеще.
Проблемите, пред които се изправя образователната програмата е, че все пак училището трябва да има някаква визия как да се организира обучението. Те трябва да намерят подходящата форма за това. Училищата се нуждаят от ръководства, които гледат в малко по-дългосрочен план, а не само за утре" - разказва тя.

Днес зам.-министърът на образованието Милена Дамянова уточни, че "възможностите за изучаване на предприемачеството в училище са няколко - интегрирано в учебното съдържание за задължителната подготовка, в разширената вече нова подготовка, чрез свободноизбираемите предмети или в часа на класния ръководител. За изучаването на предприемачеството училищата сами ще трябва да направят програмата си и ще работят по нея. "Това е много важна стъпка за децентрализацията на училищата и това е училищната автономия, която се прилага в цял свят."

в-к Дневник

Видяна общо: 700 рейтинг: 0.21

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.