Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Европейската кръгла маса за устойчиво потребление и производство

Дата: 17.11.2011

През 2009 г. ЕС представя особен вид платформа, председателствана съвместно от ЕК и основни играчи по веригата за добавена стойност. Това е Европейската кръгла маса за устойчиво потребление и производство. Инициативата има фокус върху хранителната индустрия и включва мерки. Приоритет на програмата е създаването на единни и научнообосновани методологии за оценка на екологичното въздействие. Предвидено е методологичната рамка да бъде финализирана до края на 2011 г.

ЕС създаде онлайн страница, с информация за потребителите - Dolceta, в 27 версии за всички страни от ЕС, съдържаща и модул, посветен на устойчивото потребление. ЕС работи върху обобщаване на най-добрите практики за предоставяне на информация на потребителите относно техните права, консултации и разрешаване на оплаквания. За да се улесни вземането на устойчив избор в ежедневието, ще бъдат съставени и насоки за прозрачно ценообразуване и справедливо съотношение между цена и качество на екологичните продукти.

Сертифициране и маркиране на продукти със знака "еко"

Екомаркировката на ЕС –Еколейбъл представлява доброволна маркировка на продукти, отговарящи на високи стандарти за производителност и качество на околната среда. Екоетикетите се присъждат в съответствие с екологичните критерии, определени от държавите-членки на ЕС съвместно с промишления сектор, потребителите и екологични неправителствени организации. Според ЕК е важно да се оцени какво е въздействието върху околната среда на отделни продукти през целия им жизнен цикъл, за да се открие етапа, на който те имат най-голямо отрицателно въздействие и същевременно да бъде дадена възможност за сравнения между продуктите. Ето защо критериите обхващат и оценяват целия жизнен цикъл – от извличането на суровините, през процеса на производство, дистрибуция, потребление и унищожаване на продукта.

Инициативи от страна на бизнеса

Все повече мултинационални компании се стремят да убедят клиентите, че купувайки техните продукти те правят устойчив избор.

Един от примерите е производителят на модулни килими Интерфейс. В миналото компанията се радва на процъфтяващ бизнес, основан на модел, в който околната среда е само източник на суровини и място за изхвърляне на отпадъци. През 1994 г. тя си поставя задачата да стане първата "възстановяваща" компания в света. След 15 години Интерфейс успява да съкрати парниковите си емисии с 82 %, използва 60 % по-малко изкопаеми горива, намалява отпадъците си с 66 %, а използваната вода със 75 %, като увеличава продажбите си с 66 %. Според директора по устойчивостта на компанията Рамон Аратя, ако към устойчивостта се подхожда стратегически и тя не е само добавка към основната дейност, тя става икономически изгодна за дадена компания.

Актуалният пример на англо-холандската мултинационална компания Унилевер е сред най-популярните зелени инициативи на бизнеса. Унилевер е най-големият световен производител на палмово масло, добивът на което често е свързвано с унищожаването на дъждовните гори. От компанията заявяват, че схващането за зеления бизнес, задължително свързан с по-високи разходи, не винаги отговаря на истината. Нещо повече: ако се управлява добре, устойчивият бизнес използва по-малко входни ресурси, спомага за ограничаване на дефорестацията и често води до постигане на по-високи добиви от земята.

Други примери включват компанията Найк, която събира стари спортни обувки, за да ги рециклира и използва повторно като материали за нови модели. Чрез тези мерки, както и редица други за цялостно намаление на енергийното потребление в своите офиси и фабрики, Найк успява да редуцира отделените парникови емисии с милиони тонове годишно.

Японският електронен гигант Сони планира до 2050 г.. също да постигне нулев екологичен отпечатък. През първата фаза от плана в периода между 2011 и 2016 г. компанията си поставя целта да намали с 30 % потреблението на енергия, с 30 % консумацията на вода, а също така да рециклира 99 % от материалите, които са подходящи за рециклиране.

В България пример за устойчиви инициативи идва от българската фондация Тайм Екопроекти. Организацията е сертифицирана за отчитане на въздействието си върху околната среда и работи по конкретни принципи за неговото ограничаване. Преди 5 години фондация Тайм Екопроекти започва работа по проект за популяризиране на схемата EMAS (схемата на ЕС за управление и отчитане на въздействието върху околната среда EMAS) сред малките и средните предприятия в България. Организацията е провела семинари, но все още никоя от участвалите фирми не се е сертифицирала. "Накрая решихме, че за да се случи, просто трябва някой да го направи, за да има жив пример" - разказва Камен Чипев, директор "Програми и проекти" в организацията. Организацията си е поставила за цел, чрез местни инициативи за залесяване, да намали потреблението си на енергия с 10 % до края на 2011 г. и да неутрализира 50 % от въглеродните си емисии от транспорт.

Позиции на заинтересованите страни

Според Комисаря по въпросите на климата Кони Хедегаард "индивидуалните усилия на потребителите да водят устойчив начин на живот често изискват повече средства. Не всеки може да си позволи нова кола. Не всеки може да си позволи да инсталира соларна или геотермална инсталация, както и да направи изолация на жилището си. По-ниските цени разбира се могат да дадат тласък на търсенето и по такъв начин да стимулират устойчивите решения. Ако вземем предвид разходите за по-дълъг период от време, можем да разчитаме на огромни спестявания. Предоставяйки точната информация на точното място, потребителят получава стимул да вземе устойчиво решение. Ето защо е много важно в бъдеще да развиваме пазара за устойчиви продукти. За всеки съществува потенциал за нови приходи, както и такъв за големи спестявания. Продуктите са там, нека постепенно да изградим един нов начин на живот, където е модерно да произвеждаш по-малко и да потребяваш по-малко."

Консултанти от компанията McKinsey & Company Шийла Бонини и Джереми Опенхайм определят основните пречки пред зеленото потребление като липсата на информираност по темата, отрицателното възприемане на екологично чистите стоки, недоверието в намеренията на правителството и бизнеса, високите цени и все още ограниченият избор на устойчиви продукти и решения. Ето защо компаниите трябва да работят в посока премахване именно на тези недостатъци.

Според Greendex 2010, годишен доклад за изследване на потребителското поведение, топ потребителите на екологични стоки за 2010 г. се намират в развиващите се икономики на Индия, Бразилия и Китай. Като последни в класацията се подреждат американските потребители, а веднага след тях канадските, френските и британските. Изследването, проведено от National Geographic Society и международната компания за проучвания GlobeScan, показва също, че подозренията относно така наречените "greenwashing" компании, които правят неверни твърдения за въздействието на техните продукти върху околната среда – е най-често споменаваната причина за неуспеха на екологичните продукти. На следващо място се нареждат неефективните действия от страна на правителствата и бизнеса в тази връзка.

Европейската организация на потребителите BEUC отбелязва, че устойчивото развитие става все по-значима тема за потребителите. Потребителите обаче все още не разполагат с правилните инструменти за това, тъй като "зелените продукти" са или недостъпни, или трудно различими. Според BEUC, неустойчивите продукти трябва постепенно да бъдат изведени от пазара. В допълнение, на опаковките трябва да бъде ясно обозначена информацията за продуктите, така че потребителите да не бъдат подвеждани и да се дава възможност за сравнения с други подобни продукти.

Дарина Георгиева, студентка по Международни икономически отношения в София, участник в програмата за млади лидери в икономическия университет, Виена, Австрия

Видяна общо: 661 рейтинг: 0.20

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Европейската кръгла маса за устойчиво потребление и производство
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.