Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Тъпите изгубиха 11 язовира, 27 дунавски диги, 75 отводнителни помпени станции и други съоръжения

Дата: 15.11.2011

Нереално ниски цени на имотите и непроведени инвентаризации са най-честите нередности в отчетите на министерства и служби

"Земеделското министерство няма информация за 11 язовира, 27 дунавски диги, 75 отводнителни помпени станции и други съоръжения, стопанисвани от закритата вече Агенция по хидромелиорации. Заради липсващите данни във финансовия отчет на ведомството Сметната палата отказа да го завери. Аграрното министерство е единственото, получило отказ. Много резерви има и към отчетите на Министерския съвет и други седем ведомства, сред които финансовото, МВР, НСО и НРС, както и осем университета, в т.ч. и УНСС. Отказът на заверка не води до някакви последици. Единствената санкция е самото оповестяване, което досега не се е случвало. Финансовият министър, по своя преценка, може да блокира сметките на ведомството с незаверен отчет, но това е малко вероятно. Скандалът вероятно ще се размине само с подадената вече оставка от главния счетоводител на ведомството" - съобщи вчера председателят на одитната институция Валери Димитров.

Проверката на одитната институция е обхванала 42 министерства и ведомства, 94 общини и 36 вуза - първостепенни разпоредители с държавни средства. Заверките биват четири типа:

  1. без резерви
  2. без резерви, но с обръщане на внимание
  3. с резерви
  4. отказ

Неосчетоводените 11 язовира са Малко Шарково, Сопот, Пчелина, Тракиец, Тополница, Бели Лом, Съединение, Тракиец, Дяково, Порой и Ахелой.

Други шест - Панчарево, Тича, Кула, Ястребино, Горни Дъбник и Рабиша са заведени със занижени стойности. Шефът на Сметната палата посочи, че базата данни за тези съоръжения е била унищожена умишлено, за което има наказателно производство. В отчета има и други нередности - неправилно осчетоводяване на разходи за ремонт и пропуски при извършването на инвентаризация.

От агроминистерството оправдаха пропуските в отчета с откраднат компютър. Оттам припомниха, че в началото на 2010 г., при закриването на Агенцията по хидромелиорации, е бил откраднат компютър от финансовия отдел. В него се е съдържала информацията за всички язовири, диги, канали и напоителни полета, стопанисвани от агенцията, както и паричната им стойност. Тъкмо тези данни липсват в отчета на ведомството. По случая прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу неизвестен извършител. "Няма конкретни нарушения с активите, проблемът е, че не можем да ги осчетоводим", заяви министър Мирослав Найденов и добави, че подкрепя действията на одитора.

"В повечето отчети става дума за недобро счетоводство. Сред най-честите грешки е неправилното отчитане на разходи за командировки, работно облекло, договори с външни изпълнители, ремонти, както и проблеми с извършването на инвентаризация.
Пропуските в отчета на правителството се дължат най-вече грешки в счетоводствата на 28-те областни управи - в тях апартаменти и земи са с нереално ниски цени" - обобщи Валери Димитров.

Видяна общо: 793 рейтинг: 0.24

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Тъпите изгубиха 11 язовира, 27 дунавски диги, 75 отводнителни помпени станции и други съоръжения
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.