Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Днес 29 общини получаldт европейски средства за развитие на културни атракции

Дата: 23.11.2011

Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще бъдат подписани договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Проектите са спечелени от общо 46 общини, но днес ще бъдат подписани договори само с 29 от тях. Договорите с останалите 17 одобрени кандидати ще бъдат подписани след демонстриране на готовност от тяхната страна, съобщават от МРРБ.

Средствата за финансиране на проектити са осигурени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ по линия на ОПРР възлиза на 162 млн.лв.

Европейските средства за подписването на 29-те договора възлиза на 100 млн. лв. Средствата ще бъдат използвани за развитие на комплексен туристически продукт, който трябва да включва:

  • развитие на природни, културни и исторически атракции – реставрация, консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация
  • развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите - туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове
  • развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите - пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт
  • обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции
  • допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности - организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности.

Сред спечелените проекти е и този на Столична община за „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активното присъствие на минерална вода – І етап”. Сред общините спечелили проекти са Несебър, Пещера, Поморие, Сандански, Велики Преслав, Панагюрище, Банско, Враца, Бургас, Самоков и др.

Видяна общо: 823 рейтинг: 0.25

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Днес 29 общини получаldт европейски средства за развитие на културни атракции
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.