Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Учредяват технически комитети в областта на туризма

Дата: 16.01.2007

На вниманието на:
Донка Соколова
Светла Бинева

По инициатива на Държавната агенция по туризъм и с подкрепата на Българския институт за стандартизация (БИС) имаме удоволствието да отправим настоящата покана към всички заинтересовани страни от туристическия отрасъл да участват като пълноправни членове в новоучредяването на посочените технически комитета в областта на туризма:

Технически комитет „Хотелиерство и ресторантьорство”

Обхват: стандартизация на дейността на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, включваща вътрешното управление, предоставянето и/или предлагането на услуги в туристическите обекти, качеството и човешките ресурси.

Технически комитет „Туроператорска и туристическа агентска дейност и транспортни услуги, свързани с туристическото обслужване”

Обхват: стандартизация на дейността на предоставяните и/или предлагани туристически услуги, в туристическите обекти от туроператори , туристически агенти и доставчици на транспортни услуги, включваща вътрешното управление, предоставянето и/или предлагането на услуги, качеството и човешките ресурси.

Технически комитет „Туристически дейности, свързани с предоставянето на допълнителни туристически услуги”

Обхват: стандартизация на услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви и други услуги, способстващи развитието на туризма, включваща вътрешното управление, предоставянето и/или предлагането на услуги, качеството и човешките ресурси.

Вашите заявления за членство в БИС можете да подавате:

  • по пощата: Български институт за стандартизация, 1797 София, ж.к."Изгрев", ул."165" № 3-A
  • по факс: 02/8174  573

На втората страница е необходимо да бъде посочен техническия(те) комитет (и), в който(които)
бихте желали да участвате.

Убедени сме във Вашето разбиране за смисъла и важността на стандартите за развитието на туризма в България и Вашето активно участие в този процес.

Приложение:

  1. Образец за подаване на заявление за  членство в БИС
  2. Извадка от: Правилата за работа по националната стандартизация
Видяна общо: 1321 рейтинг: 0.31

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Учредяват технически комитети в областта на туризма
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.