Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер

Дата: 31.10.2002

Сдружението беше представено на първия национален форум за екотуризъм под мотото “Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие” проведен през октомври, 2002 г. в София. На този форум сдружението има възможността да участва със свой проект в конкурса за иновационни проекти – “Център за екологично обучение и оцеляване сред природата”, който ще предостави възможност за изграждане на подходяща за млади хора среда за провеждане на обучения за ценностите на национален парк Централен Балкан и устойчивото ползване на природните ресурси, за създаване на умения за оцеляване в екстремни ситуации. Тази среда ще позволи на младите хора да се “приближат” към природата, да оценят нейното съвършенство и да придобият умения да се справят с проблемни ситуации при необходимост. Ще се повишат екологичната култура и чувството на отговорност към природата. Проектът спечели награда, парична сума с която да бъде разработена цялостната му концепция.

Благодарение подкрепата на ДНП Централен Балкан тази година започна изпълнение на част от проекта, която е свързана с изграждането на инфраструктурата на “Център за екологично обучение и оцеляване сред природата”.

В резултат от дейността на сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер се наблюдават процеси на активизиране на местните хора в дейности свързани с екотуризма. Някои започват да подготвят къщите си за посрещане гостите на града, други обновяват и подобряват условията във вече съществуващите места за настаняване, ресторантьорите обогатяват и разнообразяват менютата си, възраждат се позабравени занаяти, а има и такива, които започват да предлагат преходи използвайки домашните си животни. Тук е мястото да се каже, че като цяло се наблюдава смяна на жизнената стратегия на местното население.

Шанс и отговорност е възможността сдружението да участва пряко при изпълнението на част от проект “Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж” II, като със своите възможности и умения ще съдейства за регионалното прилагане на Националната стратегия за развитие на екотуризма в България, изпълнявайки координираща роля по създаването на регионален план за действие.

Димитър Маринов
Изпълнителен секретар на сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер

Видяна общо: 642 рейтинг: 0.16

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.