Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Какво трябва да съдържа туристическия ваучер

Дата: 15.11.2002

По новоприетият Закон за туризма

 

Обн., ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.10.2002 г.

кн. 7/2002 г., стр. 364

т. 8, р. 1, № 91а

 

Чл. 25.  (1) Туристическият ваучер се издава за вътрешен и изходящ туризъм само от лицензиран туроператор.

            (2) Туристическият ваучер може да се предоставя на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на лицензиран туроператор.

            (3) Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер.

            (4) Туристическият ваучер се издава на туриста при заплащане на туристическото пътуване.

            (5) Туристическият ваучер се издава в не по-малко от три екземпляра и съдържа следните задължителни реквизити:

            1.  номер и дата на издаването на ваучера;

            2.  фирма на туроператора - издател на ваучера;

            3.  номер на лиценза на туроператора;

            4.  номер на лиценза за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора;

            5.  име на туриста;

            6.  списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване;

            7.  дати за изпълнение на първата и последната услуга;

            8.  контрагенти по изпълнение на услугите;

            9.  номер и дата на документ, удостоверяващ плащането от потребителя;

            10.  подпис на служителя и печат на издателя.

 

адв. Панчо Радев

София, ул.Гр.Игнатиев 26 тел.: 986 35 51, 986 71 38

radevp@nat.bg

Видяна общо: 3875 рейтинг: 0.98

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.