Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Мнения за профил на професията "Маркетинг Оператор в Туризма"

Дата: 18.11.2004

До
Членовете на
БАТА

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с участието на БАТА като партньор в проект по програмата LEONARDO DA VINCI ARGO (Усъвършенстване на Човешките Ресурси за Постигане на Заетост) ни бе изпратен изготвения профил на професията Маркетинг Оператор в Туризма за мнение и допълнение. Проектът цели да усъвършенства качествата и уменията, придобити не само чрез стандартните и нестандартните образователни програми, но и чрез практически опит, за да предостави възможност на желаещите да продължат квалификацията си и професионалните си умения на по-високо ниво, които да бъдат признати на Европейско равнище. Профилът е изготвен на база постъпилите от партньорите резултати от интервютата, взети от представители на туристически фирмир включително и от БАТА.

Във връзка с горното, изискването на нашите партньори от Италия, Франция и Испания, водещи по проекта, е всички ТО и ТА, членове на БАТА, да се запознаят подробно с материала, който те са подготвили, в зависимост от проучванията и критериите в съответните страни и в най-кратък срок да дадете мнението си и/или предложите корекции, изменения и допълнения, съобразени най-вече с Вашия професионален опит. Същите ще бъдат взети пред вид и включени в учебното помагало, което ще Ви бъде предоставено, след като бъде одобрено от Европейската комисия и издадено като отделен материал.

Изключително е наложително Вашите препоръки и предложения да бъдат представени спешно, тъй като целта на проекта е да даде възможност на Вас - професионалистите в бранша - да участвате с мнение и предложения, за да се изготви в правилна насока  профила “МАРКЕТИНГ ОПЕРАТОР В ТУРИЗМА”, а не да почива само на теоритична основа.

С уважение,
БАТА Секретариат

Видяна общо: 453 рейтинг: 0.12

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Мнения за профил на професията "Маркетинг Оператор в Туризма"
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.