Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Управителния съвет свиква редовно Общо събрание на БХРА

Дата: 24.11.2006

Покана към членовете на БХРА

Управителния съвет на сдружение Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация свиква редовно Общо събрание на БХРА, което ще се състои на 24.11.2006 г. от 15.00 ч. в гр. София, hранд хотел София, ул. "Гурко" № 1, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2005 год
  2. Отчет на Контролния съвет
  3. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същият ден от 16.00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Надяваме се да уважите нашата покана и да присъствате на Общото събрание на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Видяна общо: 314 рейтинг: 0.08

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Управителния съвет свиква редовно Общо събрание на БХРА
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.