Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Университетско Сдружение за Ефективен Туризъм

Дата: 14.11.2006

Университетско Сдружение за Ефективен Туризъм УСЕТ,
при Факултета по икономика на инфраструктурата на УНСС


Уважаеми колеги,

С настоящия материал искаме да ви запознаем с нашата организация и възможностите за бъдеща съвместна работа.

Създадено на 24.10.2005 и преминало през всички задължителни регистрации към края на януари месец тази година Сдружението успешно се бори за постигане на своите главни цели, а именно:

  • утвърждаване и въздигане на престижа на УНСС и в частност катедра Икономика на туризма
  • създаване на синхрон и умения за работа в екип между студентите
  • усъвършенстване обучението на кадрите в туризма
  • подпомагане устойчивото развитие на туризма в Република България

За тази цел бяха успешно проведени няколко лекции в УНСС, включително и на тема алтернативен туризъм с главен лектор г-н Любомир Попйорданов, председател на БААТ. Вследствие и на проведени множество срещи със студентите от специалност туризъм в УНСС Сдружението сериозно увеличи членската си маса.

Към сегашния момент се обръщаме към всички колеги от бранша, които са заинтересувани от устойчивото развитие на туризма в България и младите хора, изучаващи тази сложна и всеобхватна наука - туризма. За тази цел нашето сдружение кани всеки специалист от бранша, който може да отдели няколко часа от своето време и да сподели своят опит със студентите от катедра Туризъм към УНСС. Това може да стане чрез изнасяне на лекции, събеседване, организиране на бизнес игри, мултимедийни презентации и т.н. Нашето сдружение отговаря за осигуряване на базата за провеждане на една ползотворна дискусия. Желанието ни е тези срещи да са полезни както за нас като студенти, така и за вас като бъдещи наши работодатели или колеги.

Благодарим ви за отделеното внимание и се надяваме да сме Ви заинтригували.


Златин Танев
Председател на сдружението
GSM: 0886 673 990

Антон Дойков
Отдел връзки с обществеността
GSM: 0888 891 306

Университетско сдружение за ефективен туризъм - УСЕТ

www.uset-bg.org
 

С подкрепата на:

Катедра Туризъм към Университета за Национално и Световно стопанство

Journey.bg - Българският туристически портал

БААТ - Българска Асоциация за Алтернативен Туризъм

ДАТ - Държавна Агенция по Туризъм

Видяна общо: 357 рейтинг: 0.10





Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.