Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Балкантурист преоформя договорните отношения с ТА

Дата: 05.06.2007

Изх. № 99-03-464/05.06.2007 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ОТ БАЛКАНТУРИСТ АД
1408 гр. София, ул. Енос № 2
представлявано от Изпълнителния директор
Недялка Стоева Сандалска-Генкова

ОТНОСНО: предложение за преоформяне на договорни отношения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С оглед настъпили законодателни промени, приложено представяме на Ваше внимание проект за Анекс към договор от . . . . . . . г. по отношение на корпоративните ни хотели, за които договорът ще се счита прекратен.

Считано от 07.06.2007 год. изпращайте всички резервации в съответните хотели, от които ще получите и договори при запазване на контингенти и ценови нива.

Приложение:

  1. Анекс в два екземпляра.

Като благодаря за съвместната ни работа и с пожелания за успешен бизнис оставам,

С уважение

Недялка Сандалска - Изпълнителен директор Балкантурист АД

05.06.2007 г.
гр. София


АНЕКС

Днес, . . . . . . 2007 година, между подписаните:

I. БАЛКАНТУРИСТ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Освободител № 4, рег. по ф.д. № 14676/1991 г. - СГС, БУЛСТАТ 831652492, представлявано от Недялка Стоева Сандалска-Генкова, като изпълнителен директор, наричано  в договор от . . . . . . . г. БАЛКАНТУРИСТ от една страна
и
II. . . . . . . . . . . . . ., със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , рег. по ф.д. № . . . . . / . . . . . . . г. - . . . . , БУЛСТАТ . . . . . . . . . представлявано от . . . . . . . . . . . . . . като . . . . . . ., наричано в договор от . . . . . . . . г. ФИРМАТА,

в качеството си на страни по гореупоменатия договор от . . . . . . . . г., подписаха настоящия анекс относно:

§.1. С настоящия анекс, считано от 07.06.2007 г. БАЛКАНТУРИСТ и ФИРМАТА се споразумяват, договорът от . . . . . . . . г. да не се прилага за следните хотели:

  1. Хотел Интернационал, намиращ се в гр. Варна, к.к. Златни пясъци
  2. Хотели Гранд хотел Варна, Лебед, Долфин, Долфин-Марина и Рубин, намиращи се в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена
  3. Хотел Арбанаси палас, намиращ се в с. Арбанаси, общ. Велико Търново
  4. Хотел Рила, намиращ се в к.к. Боровец, общ. Самоков
  5. Хотелски комплекс Парадайз бийч, намиращ се в гр. Свети Влас, общ. Несебър.

§.2. Останалите клаузи и договорености остават непроменени.

§.3. Това споразумение е неразделна част от договор от . . . . . . . . г. и е съставено в два еднообразни екземпляра.

ЗА БАЛКАНТУРИСТ: . . . . . . . . . .                       ЗА ФИРМАТА: . . . . . . . . . .

Видяна общо: 644 рейтинг: 0.15

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Балкантурист преоформя договорните отношения с ТА
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.