Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Мрените кълват в мътна вода

Дата: 08.06.2007

Риболовът на дъно е широко застъпен, тъй като все пак бялата мряна е дънна риба и именно там търси храната си. Особено практикуван по Дунав, този начин на риболов спомага да се уловят най-големите риби.

Обикновено се използват големи плоски тежести, които да удържат стръвта на дадено място. Друга разновидност е хранилката, доколкото мряната обича различните аромати и се ориентира по тяхната следа. Напоследък ставащият все по-популярен риболов с фидер може би донякъде измества традиционната хранилка - това се дължи на атрактивността и резултатността на този риболов. Риболовът на тежко само с олово позволява използването както на по-големи тежести, така и на по-голяма стръв. Аналогично възниква нуждата и от здрави въдици с всички останали компоненти, необходими за риболов. Дали ще използваме коленна или телескопична въдица, зависи от предпочитанията ни, но при всички положения е добре тя да е достатъчно здрава, тъй като при риболов на бяла мряна нерядко кълват и сомчета, особено ако се използва за стръв попово прасе или грозд торни или земни червеи. Дължина от 2,70-3,60 м. е достатъчна за по-лесното изморяване на закачената риба, а акция на изхвърляне от порядъка на 50-100 г ще помага за замятането на тежката система олово-стръв. Макарата е добре да разполага с надежден задвижващ механизъм и достатъчно голяма шпула, която да събира повече от 100 м от използваното влакно. Влакното следва да е по-дебело - 0,25-0,35 мм., доколкото следва да се очакват удари на трофейни екземпляри. Поводите, разбира се, трябва да са малко по-тънки. Използват се куки с номера от 1 до 6, тъй като за стръв често се ползват обемни примамки като кубче качамак, попови прасета и пиявици - все лакомства за големи риби.

Използването на фидер е особено ефикасно в случаи, когато има силен вятър или рибата кълве на определена дистанция от брега. Необходима е въдица за съответния риболов, която е с дължина най-често около 3,6 м., като разполага с няколко различни по чувствителност и за различни ситуации върха. Хранилките също са с различна големина - те зависят от силата на течението. Освен това е важно какъв е пълнежът на хранилките - ако е захранка, е телена с вид на кошничка; ако захранваме само с бели червеи - тя е пластмасова с дупки по нея. При всички случаи трябва да бъде утежнена, тъй като течението често ще я отнася към плитчините.

Бялата мряна се лови преди всичко рано сутрин и вечер, доколкото тя търси храна предимно в нощните часове. Добре е да сме се запасили с достатъчно количество разнообразна стръв, която да можем да използваме в случай, че риболовът на определена не върви.

Сега, когато водата в реките е висока и мътна, бялата мряна се лови много успешно. През последните дни най-добри са резултатите на р. Дунав, долното течение на р. Огоста и Искър.

Калоян Белополски

Видяна общо: 556 рейтинг: 0.13

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.