Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

БХРА и НБУ организират обучение по програма „Управление на хотелиерство и ресторантьорство”

Дата: 23.01.2007

Покана за Преференциални цени за членовете на асоциацията, отлични условия за провеждане на обучението в четиризвездния хотел „Родина”, организиране на стаж в страната и връчване на дипломите и удостоверенията на официална церемония след защита на дипломните проекти

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация организира съвместно с Нов Български университет - Център за продължаващо обучение, за втора година програмата "Управление на хотелиерство и ресторантьорство" със специални отстъпки за членовете си от цялата страна. Първият пилотен проект, който беше проведен през зимата на 2006 г. за членове на БХРА беше посрещнат с много голям интерес и приключи с успешно дипломиране на участниците в обучението. В рамките на програмата, част от колегите бяха на стаж в Ница, Франция. След защитата на дипломните си проекти, членовете на БХРА получиха дипломите и удостоверенията за професионална квалификация на официална церемония в НБУ. (за повече информация - в сайта на БХРА, новини от 15 октомври 2006 г. - http://www.bhra-bg-org/).

Именно високата оценка на колегите, преминали пилотния проект на програмата - за наученото не само като теория, но и като реална практика в туризма, е причина БХРА да подготви следващото обучение в периода февруари-март 2007 г. Програмата на обучението включва модулите: "Управление на туристическия бизнес", "Управление на хотели", "Управление на ресторанти", "Реклама и PR в туризма", "Практикум по финансов анализ и оценка на туристическата фирма", "Практикум по управление на човешките ресурси в хотелиерството и ресторантьорството" и "Протокол и етика в туризма".

По желание на участниците може да се завърши цялата програма на обучение с всички модули или само отделни предварително посочени модули, което определя и различните цени на обучението. Лектори в програмата са преподаватели от НБУ и практици. По отделните модули участниците получават необходимите учебници и информационни материали.

Обучението ще се провежда в хотел "Родина" - гр. София, където членовете на БХРА ползват преференциални цени за нощувки. В рамките на програмата е организиран стаж в страната и защита на дипломен проект по тема, избрана от курсиста. Колегите, които успешно са преминалите обучението и са защитили дипломния си проект, получават Свидетелство за професионална квалификация. Колегите, които са завършили отделни модули получават удостоверение за професионална квалификация. Дипломите и удостоверенията се връчват на официална церемония в НБУ, организирана съвместно с БХРА.

Поради големият интерес от членовете на БХРА към втория проект за обучение и изключително ограничения брой на места в програмата "Управление на хотелиерство и ресторантьорство", моля да заявите вашето участие до 30.01.2007 г. офиса на БХРА на тел.: 02/986 42 25 - Румяна Попова. За допълнителна информация: водещ-проекта доц. д-р Соня Алексиева, член на УС и PR на БХРА: тел. 02/986 42 25 и e-mail: bhra_office@abv.bg

Видяна общо: 527 рейтинг: 0.13

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | БХРА и НБУ организират обучение по програма „Управление на хотелиерство и ресторантьорство”
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.