Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Как се придобива статут на активно участие с експерти в работата на технически комитет?

Дата: 23.01.2007

Размер на членския внос за членове на БИС, със статут на активно участие с експерти в работата на техническите комитети за една календарна година:

Група І

1. Сдружения на работодатели и браншови камари - 300 лв. + к х 200 лв. (к – брой на техническите комитети)

2. Производители и търговци

  • Микро предприятия - 200 лв. + к х 200 лв. (к – брой на ТК)
  • Малки предприятия - 300 лв. + к х 200 лв. (к – брой на ТК)
  • Средни предприятия - 400 лв. + к х 200 лв. (к – брой на ТК)
  • Големи предприятия - 500 лв. + к х 200 лв. (к – брой на ТК)
  • Банки - 500 лв. + к х 500 лв. (к – брой на ТК)

Група ІІ

Администрация на изпълнителната власт - 200 лв. + к х 200 лв. (к – брой на техническите комитети)

Група ІІІ

Научни организации, институти и университети - 200 лв. + к х 100 лв. (к – брой на техническите комитети)

Група IV

Органи за оценяване на съответствието - 300 лв. + к х 200 лв. (к – брой на техническите комитети)

Група V

Сдружения, организации и съюзи - 200 лв. + к х 200 лв. (к – брой на техническите комитети)


Bulgarian Association of Travel Agents
1000 Sofia, 6, Triaditza Str., fl. 3, office 307
tel.: +359 2 981 55 53
tel./fax: +359 2 981 58 11
е-mail:
bata@mail.orbitel.bg

Видяна общо: 536 рейтинг: 0.13

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Как се придобива статут на активно участие с експерти в работата на технически комитет?
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.