Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Проект: Планиране на местното икономическо развитие в община Оряхово

Дата: 04.02.2007

В община Оряхово стартира проект по програма “Планиране на местното икономическо развитие в община Оряхово”. Проектът е финансиран по компонент Планиране на местното икономическо развитие на Програма Активни услуги на пазара на труда (АУПТ. Програмата Активни услуги на пазара на труда (АУПТ) е обособена част от Програмата ”Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” (СИНЗ), която се осъществява от българското правителство със заем на Световна банка. Активните услуги на пазара на труда подпомагат преодоляването на ограниченията за развитието на местната икономика чрез създаване на условия за икономическо развитие и ефективно използване на местния човешки капитал, в подкрепа на развитието на предприемачеството, чрез стартиране на свой собствен бизнес.

Приоритет в икономическото развитие на Община Оряхово е туризмът,  който ще доведе до привличане на инвестиции в общината и до разкриване на нови работни места. Предпоставка за превръщането на Община Оряхово в модерна туристическа дестинация е големият потенциал от природни и културни дадености.

Проектът има за цел изграждането на местен капацитет за планиране и развитие на туризма в община Оряхово Дейностите ще бъдат насочени основно към проучване и оценка на ресурсите за туризъм в общината, както и към изясняване на възможностите за повишаване на заетостта в областта на туристическата индустрия. По линия на проекта ще бъде изработена актуализирана Програма за развитие на туризма в община Оряхово, както План за действие за прилагане на актуализираната Програма за развитие на туризма с участие на всички заинтересовани партньори в общината.

Така ще се сложат стратегическите основи за изграждане на цялостен интегриран туристически продукт. В резултат от дейностите по проекта се очаква да се осигури високо качество на местния туристически продукт, разработване на интегриран маркетингов и рекламен продукт и решаване на проблема с местната с безработицата. Да се насърчи изграждането на партньорски мрежи между частния бизнес и публичните власти с цел обединяване на усилията при изграждането на един интегриран туристически продукт.

Основните участници в туристическата дейност, развиваща се на територията на общината са Общинска администрация - община Оряхово, Областна администрация – област Враца, тур операторски компании, осъществяващи дейност на територията на общината, местни хотелиерски и ресторантьорски фирми, Исторически музей – гр. Оряхово, Читалище “Надежда 1871” – гр. Оряхово. Освен основните участници, които формират местния туристически продукт, заинтересовани от развитието на туризма са всички културни институти и организатори на големи фестивали и прояви, всички неправителствени организации от областта на изкуството и културата и местни културно-образователни центрове, различните формации, занимаващи се с изкуство и отделните творци, както и всички останали представители на местните традиционни занаяти, обичаи и практики, които поради естеството на предлагания от тях продукт дават уникалността на града и региона и по този начин формират идейната представа, с която градът и регионът могат да присъстват в представите на приходящите туристи.

За повече информация:

Мария Маркова  – PR
Тел. 0886 076 643
e-mail: marama@abv.bg

Видяна общо: 452 рейтинг: 0.11

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Проект: Планиране на местното икономическо развитие в община Оряхово
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.