Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Повишаване конкурентоспособността на туристическите фирми

Дата: 29.05.2007

БХРА поздрави колегите си от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ) и Варненската туристическа камара (ВТК) за успешното приключване на проекта за обучението и квалификацията на кадрите.

Вчера в Двореца на спорта и културата във Варна се състоя заключителната сесия на проекта „Повишаване конкурентоспособността на фирми от туристическата индустрия в СИРП чрез програми за обучение и консултации на ключов управленски персонал". Той се изпълнява с финансовата помощ на Европейския съюз и Република България, Програма ФАР, Project BG2003/004-937.11.03: Pilot Integrated Investment Scheme for Regional Development Actions (North-East Planning Region), Bulgaria. Бенефициент и изпълнител на проекта, стартирал през януари 2006 г. е Варненската асоциация на ресторатнтьорите и хотелиерите (ВАРХ). Партньор по проекта е Варненската туристическа камара (ВТК).

На събитието с участието на много колеги и партньори на БХРА от Варна и региона присъстваха г-н Димитър Лефтеров, председател на ВАРХ – бенефициент по проекта; доц. д-р Марин Нешков, председател на ВТК - партньор по проекта; доц. д-р Светла Ракаджийска, мениджър на проекта; д-р Влади Златев – консултант и лектор по проекта; д-р Стоян Маринов – координатор „информационни системи” и член на УС на ВТК; организаторите и координаторите на заключителната сесия Юлиян Бонев и Лидия Иванова и др.

Да участвуват в заключителната сесия бяха поканени участниците в образователните програми и интензивни курсове, лекторите на курсове от образователните програми, участниците в индивидуални творчески проекти, представители на общински съвети (завеждащи дейности свързани с туризма) от 6-те водещи общини на СУРП, представители на неправителствени организации и браншови институции с отношение към туризма и предпроемачеството от СИРП, както и представители на медиите.

В зала Палас Прес в Двореца на спорта и културата, заключителната сесия беше открита от доц. Д-р Светла Ракаджийска - мениджър на проекта, а модераторът - д-р Влади Златев представи резултатите по индивидуални творчески проекти, разработвани в рамките на общия проект на ВАРХ/ФАР. Обобщение на резултатите направиха д-р Стоян Маринов и Юлиян Бонев, а грамотите на участвувалите в проекта връчи Димитър Лефтеров, председател на ВАРХ.

В обучението взеха участие над 130 представители на туристическата индустрия от Варна и СИРП. На заключителната сесия бяха представени 15 индивидуални проекта по теми представляващи интерес както за участниците в курсовете и програмите на проекта, така и за всички мениджъри и експерти от туристическата индустрия на България. Голяма част от индивидуалните проекти са вече интегрирани в общия списък на проекти, залегнали в „Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Варна през 2007-2013”, за която се направи съобщение по време на заключителната сесия на 28 май 2007.

Проектът е фокусиран върху създаването и развитието на лидери, които да познават и прилагат международните знания и умения при управление на туристически фирми и бизнеси. Такива са предизвикателствата и изискванията към собствениците и мениджърите на съществуващите или новосъздадените малки и средни предприятия от туристическата индустрия в СИРП.

На основата на най-прогресивни образователни методи и програми за обучение, участниците в проекта участваха в интензивни аудиторни занимания, управленски дискусии и симулационни игри, разработваха колективни и индивидуални проекти, директно свързани с теми и дейности от действителната бизнес практика в страната и индустрията. За лектори по отделните курсове на проекта бяха привлечени утвърдени професионалисти от страната и чужбина.

В поздравително писмо до ВАРХ и ВТК, от името на УС на БХРА председателят на асоциацията Благой Рагин поздрави колегите си със заключителната сесия на проекта на ВАРХ по Програма ФАР: BG 2003/004.937.11.03-01-27 "Повишаване конкурентоспособността на фирми от туристическата индустрия в СИРП чрез програми за обучение и консултации на ключов управленски персонал".

„За нас е удоволствие да изразим съпричастието си към успеха на колегите от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите – ВАРХ и Варненската туристическа камара – ВТК, които реализираха професионално още един проект в една от най-важните и проблемни области на български туризъм – обучението и квалификацията на кадрите. Вашият проект по Програма ФАР, реализиран на територията на Варна, доказва не само целесъобразното усвояване на средства от ЕС, но и ползата от реалните инвестиции, направени в обучението на туристическите кадри”, се подчертава в поздравителното писмо на БХРА до организаторите и участниците в проекта.

Черноморие
Росица Колева

Видяна общо: 745 рейтинг: 0.18

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Повишаване конкурентоспособността на туристическите фирми
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.