Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Доклад за дейността на управителния съвет на БХРА за 2006 г.

Дата: 05.01.2007

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е учредена през 1993 г. с решение № 17 173 от 20 октомври на Софийски градски съд, като сдружение с идеална цел. Основна задача на Асоциацията е подпомагане развитието на хотелиерството и ресторантьорството, както и на туристическият отрасъл в България.

БХРА обединява стотици хотели и някои от най-големите приватизирани туристически комплекси –вк Ривиера, кк Албена, кк Слънчев бряг и други. Към най-известните и дългогодишни членове на асоциацията, като българските хотели и ресторанти: хотел Пири, хотел Глазне, хотел Мистрал, хотел Кипарис, хотел Ягода, хотел Жасмин, Radisson SAS Hotel, Шератон София Балкан хотел, хотел Хилтън, Гранд хотел Варна, хотел България, хотел Женева, хотел Централ”, хотел Премиер, Бест Уестърн Сити хотел София, хотел София, хотел Санкт Петербург, хотел Даунтаун, хотел Сити Планет, хотел Бест уестърн хотел Бистра и Галина, хотел Севлиево Плаза, хотел Шумен, хотел Исмена, хотел Димят, хотел Чепишев, верига Happy Bar&Grill, хотел Табиет, Кемпински хотел Зографски, се присъединиха хотел Кристал Палас, Парк хотел Витоша, Бизнес хотел Варна, хотел Европа, Парк хотел Витоша, хотел Палас, Бест уестърн хотел Премиер, Гранд хотел Мусала Палас, хотелски комплекс Империал, СПА хотел Рич, хотел Филипополис хотел Есплендид, Парк хотел Хасково.

През 2006 г. се присъединиха и много други - хотел Армира, хотел Бор, хотел Ведрен, Парк хотел Европа, хотел Рила, хотел Свети Валентин, хотел Кърджали, Гранд хотел Казанлък, хотел Терес, хотел Кабакум, хотел Грийнвил, хотел Стримон СПА клуб, хотел Експо, парк хотел Одесос, хотел Банско, хотел Тамплиер, Арт хотел Капитол.

Десетките стари и нови членове на БХРА работят заедно с общините, със съветите по туризъм, с много други неправителствени организации в градове и региони като Банско, Чепеларе, Симеоново, Смолян, с. Момчиловци, с. Арбанаси, Добринище, Несебър, Обзор, Велинград, Златоград, Асеновград, Велико Търново, Добрич, Рибарица, Варна, Троян, Априлци и др.

Асоциацията има изградени регионални структури в райони с развит туризъм. Най-големите от тях са по Черноморието, в Слънчев бряг, София, Варна, Банско, Велико Търново, Златоград, Смолян, Пловдив, Чепеларе, Асеновград, район Стара планина, к.к. Пампорово, Несебър, Сандански, Благоевград, Златоград, Добрич и др.

Сред новоприетите асоциирани членове на БХРА са фирми, като Соларис М ЕООД, винарска изба Тодоров, Стъклен свят ЕООД, рекламна агенция Фил, Телеком видео ЕООД, Прим Експо, Текстил декор и др.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация има постоянни работни групи за:

 • координация, партньорство и съдействие между БХРА и останалите сродни браншовите организации, ведомства и други сдружения в туризма;
 • категоризация, лицензиране и контрол на качеството;
 • повишаване на професионалната квалификация на кадрите в туризма, международни и национални конкурси, обучение и обмен на кадри;
 • за разработване на проекти и програми за развитие на туризма и съдействие за реализирането им;
 • информационно обслужване, пъблик рилейшънс, реклама и международни връзки;
 • предложения за промени в нормативната база, касаещи българския туризъм, категоризацията, лицензирането и контрола на качеството;

През изминалата 2006 г. управителният съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация продължи работата си от предишните отчетни периоди по изготвянето на предложения за промени в нормативната база, касаеща българския туризъм. Предложенията бяха депозирани в Народно събрание, Министерство на финансите, Министерски съвет, Министерство на икономиката, МРРБ и други държавни ведомства. Членове и консултанти на асоциацията участваха в десетки срещи и дискусии, в заседанията на Комисия по икономическа политика към НС, където защитаваха позицията на БХРА по въпросите за развитието на туризма и интересите на хотелиерите и ресторантьорите в България.

Внесените предложения и постигнатите съответни законодателни промени са отново относно следните закони и съответни наредби:

Закон за туризма;
Наредбата за категоризиране туристическите обекти;
Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси;
Проекто закон за черноморското крайбрежие;
Закон за храните;
Проект на закон за Браншовите организации;
Проект на закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране на стопанската дейност;
Закон за здравословните и безопасни условия на труд;
Закона за пътищата и др.

През 2006 г. УС на БХРА активно работи за подобряване на своето структурно изграждане, въз основа на опита от сродни браншови организации в други страни. Сред основните промени в устава на сдружението, които бяха разгледани и променени по-прецизно бяха:

 • Членството, правата и задълженията на членовете;
 • Приемането на нови членове;
 • Регионалните туристически сдружения;
 • Размера на встъпителната вноска и годишния членски внос;
 • Структурата на сдружението - общо събрание, управителен съвет, председателски съвет, контролен съвет и изпълнителен директор.

Работата на УС по тези задачи беше насочена към качествено подобряване на:

 1. Работата с членската маса чрез по-добра комуникация и по-добро информиране на членовете на асоциацията;
 2. По-оперативно ръководство и контрол на текущата работа на асоциацията по изпълнението на решенията на управителния съвет;
 3. Подобряване на дейността на работните групи и комисии;
 4. Целесъобразно изразходване на одобрените средства за дейността на асоциацията, в рамките на бюджета, плановете, програмите, съгласно решенията на управителния съвет и председателя на сдружението.

В резултат на това управителният съвет на БХРА се стремеше да реагира адекватно и точно на проблемите и поставените въпроси на БХРА, като гъвкаво избираше приоритетите в дейността си, базирайки се на принципите на устава на сдружението, защитавайки интересите на своите членове.

УС на БХРА проведе задължителните, според устава, редовни заседания за 2006 г. и протоколира десетки свои решения и тяхното изпълнение.

Съвсем накратко сред тях бяха:

На 31.01.2006 г. в гр. София се проведе 24 редовно заседание на УС, Приема се предложението на г-н Бл. Василев за започване на подготовка и внасяне на необходимата документация в Министерски съвет, относно награждаването на Петко Тодоров, бивш председател на Комитета по туризъм за дългогодишна дейност в областта на туризма, с орден “Стара планина” – първа степен; Беше прието следващото обучение за членове на БХРА на тема „Изграждане и внедряване на системи за управление в организациите, предлагащи хотелиерски и ресторантьорски услуги”, във връзка с влизането в сила от януари 2007 г. на Закона за храните и екологичните изисквания на ЕС, по отношение на обслужването в хотели и ресторанти да се проведе в хотел Палас, гр. Казанлък.

На 24.03.2006 г. в гр. Казанлък се проведе 25 редовно заседание, на което се приеха следните решения: УС на БХРА назначава г-н Чавдар Крачунов за Главен секретар на БХРА; Да се подпише споразумение с “Муди Интернешънъл” за обучение на членовете на БХРА от експерти по проблемите за качество в туризма; Прие се поканата БХРА да подкрепи “Висшето европейско училище по мениджмънт в хотелиерството, ресторантьорството и туризма”; СНЦ “Съюз на собствениците – Слънчев бряг” се ангажира да наеме щанд на Шестата Туристическа борса “Вашата ваканция”, гр. Бургас, 5-7 април 2006 г., както и да представи на нея членовете на БХРА; беше подкрепено събитието “Зелена седмица” в кк “Слънчев бряг” през месец април да стане традиционно, с участието на БХРА.

На 14.04.2006 г. в к.к. Слънчев бряг се проведе 26 редовно заседание на УС, на което се приеха следните решения: УС на БХРА прави следните предложения за добавяне към Устава на “Национален съюз на българската туристическа индустрия”: към УС да се включи структура на мениджърите; длъжността главен секретар да отпадне, но да има двама съпредседатели, плюс двама заместник - председатели и един изпълнителен директор, броя на членовете на УС да се увеличи на 15 души, размера на членския внос и встъпителната вноска да бъдат по 2 000 лв, като за фирмите годишния членски внос да бъде в размер на 3 000 лв.

На 03.07.2006 г. в гр. София се проведе 27 редовно заседание на УС, на което се приеха следните решения: УС на БХРА приема предложението на “Национален туристически борд” за подписване на споразумение за сътрудничество с БХРА в името на обединението на бранша и развитието на туристическата индустрия в България; Освобождава от длъжността Главен секретар на БХРА г-н Чавдар Крачунов;

На 07.11.2006 г. в гр. София се проведе 28 редовно заседание на УС, на което УС на БХРА разгледа постъпилите кандидатури и определи носителите на годишните награди на БХРА за 2006 г.

На редовните заседания на Управителния съвет през 2006 г. беше отчетено добро присъствие и активно участие на неговите членове. В сравнение с предходната година беше отбелязана още по-голяма инициативност на членовете на УС в дейността на БХРА. Бяха обсъдени и конкретни стъпки за увеличението на членската маса, събираемостта на членския внос и участието в събитията на БХРА, популяризиращи българската туристическа индустрия и развитието на страната като привлекателна туристическа дестинация.

БХРА продължи да работи активно с различни държавни и обществени организации в България – Министерство на културата, ДАТ, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и различните комисии към Народното събрание. Асоциацията е партньор и съвместно работи с Българската туристическа камара, Българската асоциация на туристическите агенции, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Българската асоциация за селски и екологичен туризъм, СУ ”Св. Кл. Охридски”, НБУ, Бюро за конгресен туризъм, Българската асоциация по балнеотуризъм, РТА „Стара планина”, Българската асоциация на сомелиерите в България, Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, Тур клуб Ремарк, Българската асоциация на професионалните готвачи, регионалните и местните туристически сдружения и др.

БХРА работи по програма за развитие на хотелиерство и ресторантьорство в страната и информира колегите си за осигуряване на кредити, за повишаване на категорията и разширяване на туристически обекти. Осигурява участие на асоциацията във всички български и чуждестранни туристически борси, изложения, семинари и др., консултира и реализира рекламни и ПР кампании за изграждане имиджа на своите членове и на българския туризъм. Асоциацията се ангажира с професионална квалификация и обучение на кадри, маркетинг и стандартизация на хотели. Осигурява участие на членовете си в различни курсове за обучение и квалификация, представяне в семинари и конференции, организира работни срещи, презентации и пресконференции.

През месец февруари 2006 г. БХРА съвместно с НБУ, Център за продължаващо обучение, проведе първото обучение по програма „Управление на хотелиерството и ресторантьорството” на своите членове, които в продължение на два месеца се запознаха с най-новите тенденции в развитието на хотелиерството и ресторантьорството. Обучението завърши с практика в гр. Ница, Франция през месец април 2006 г. Двадесет и двама членове на БХРА взеха участие в курса, защитиха дипломни работи и получиха своите свидетелства и удостоверения за професионална квалификация на официалната церемония, специално организирана за участниците - членове на БХРА, в присъствието на много журналисти в НБУ през месец септември 2006 г.;

През месец март 2006 г. БХРА взе участие в Международната изложба за лозарство и винарство „Винария 2006”. В рамките на изложбата - специално за членовете на БХРА, домакините със съдействието на сп. "Бакхус" отново организираха за асоциацията семинар "Виното в ресторанта", в чиято програма са включени известни лектори, уникални теми и дегустации. В края на семинара двадесет и пет участници получиха лично своите сертификати за обучение. В рамките на винария БХРА участва със свой щанд и организира журналистически рейд за отразяване на семинара;

През месец март 2006 г. БХРА взе участие във 27-ия “Панаир на туризма и свободното време”; в рамките на дискусионната програма БХРА участва с презентацията за международните стандарти за управление в хотела и ресторанта - законови изисквания, пазарен натиск и еталони за съвършенство".

През месец април 2006 г. съвместно с община Велико Търново и ДАТ, БХРА организира третата “Национална туристическа борса “Културен туризъм – 2006” в гр. Велико Търново. Борсата беше открита от г-жа Зорка Първанова, от председателя на ДАТ – Марио ал Джибури и от кмета на гр. Велико Търново – д-р Румен Рашев, председателя на БХРА – Благой Рагин. В събитието участваха над 300 души, членове на БХРА, туроператори, представители на туристически организации, журналисти и др. Борсата отново беше организирана с изключителното съдействие на председателя на регионалната секция на БХРА във Велико Търново – г-н Георги Вълев и екипа на хотел „Бест Уестърн хотел Премиер”.

През месец април 2006 г. СНЦ "Съюз на собствениците - Слънчев бряг", съвместно с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и община Несебър, организира „Зелена седмица” в кк "Слънчев бряг". Бяха поканени гости от БАТА, БХРА, БТК, хотелиери и ресторантьори от цялата страна и представители на медиите.

През изминалата 2006 г. БХРА организира редица семинари пред своите членове в градовете София, Пловдив, Сандански, Луковит, Казанлък, Смолян, Асеновград и Благоевград на тема „Изграждане и внедряване на системи за управление в организациите, предлагащи хотелиерски и ресторантьорски услуги”, във връзка с влизането в сила от януари 2007 г. на Закона за храните и екологичните изисквания на ЕС по отношение на обслужването в хотели и ресторанти.

През месец юни 2006 г. в кк „Албена” БХРА организира Първата официална среща на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (БАХА) под патронажа на президента на РБългария Георги Първанов в кк “Албена”. В нея взеха участие официални делегации от страните: България, Румъния, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Черна Гора, Турция, Украйна и Тунис. На събитието присъстваха десетки официални гости, представители на официални и неправителствени организации, медии и представители на туристическия бизнес. Асоциацията представи дейността си в името на развитието на балканския туризъм и отчете първия половингодишен мандат на българския президент на алианса пред делегациите от девет страни

Над 200 участници от страната и от девет балкански страни събра Първата официална среща на БАХА. Отделните делегации на балканските страни бяха ръководени от: г-н Бранко Кривокапич - президент на сръбската хотелиерската и рестораньорската асоциация на Сърбия; г-н Дончо Таневски - президент на хотелиерската асоциация на Македония; г-жа Драгица Дрекалович - президент на хотелиерската асоциация на Черна гора; г-н Йон Андрей - президент на туристическата асоциация на Румъния; г-н Амир Хаджич - президент на хотелиерската асоциация на Босна и Херцеговина; г-жа Тамара Евдокимова - заместник-генерален директор на хотелиерската асоциация на Украйна; г-жа Тереза Верая - представител на делегацията на хотелиерите от Хърватска; г-н Благой Рагин - председател на БХРА; г-н Закариа Зголи - президент на хотелиерската асоциация на Тунис - специален гост на срещата и др.

До участниците в Първата официална среща на БАХА беше прочетено поздравителното писмо от президента на РБългария - г-н Георги Първанов. Лично приветстваха участниците от балканските страни заместник-министъра на икономиката и енергетиката - г-жа Анна Янева; заместник-министъра на външните работи - г-жа Евгения Колданова; г-н Иво Маринов - директор на дирекция "Туристическа политика" на ДАТ, г-жа Соня Стойчева - заместник-директор на дирекция "Маркетинг и продажби" на кк "Албена" и др.

Сред гостите от България и Балканите бяха г-н Сашо Андоновски - заместник-министър на икономиката на Македония, Момчил Нешкович - заместник-министър на Министерство на търговията и туризма на Сърбия, Спирко Николовски - заместник-кмет на Охрид, Бранко Асески - президент на Стопанската камара на Македония, г-жа г-н Ливия Сима - заместник-държавен секретар и заместник-председател на Националната туристическа агенция, Мадалена Аргасеала - туристическа асоциация на Румъния, Борис Марджонович - изпълнителен директор на хотелиерската асоциация на Черна гора, г-жа Йорданка Фандъкова - заместник-кмет на София, г-н Витан Иванов - председател на Съвет по туризъм - София, доц. Марин Нешков - председател на Варненската туристическа камара, г-н Благовест Лефтеров - заместник-председател на БАТА и изпълнителен директор на "Съншайнтурс", г-жа Мария Йорданова - президент на Българската сомелиерска асоциация, г-н Стоян Маринов - изпълнителен директор на "Турекспо-Варна" и др.

Основни акценти в дневния ред на срещата бяха дейността на страните членки на алианса, възможните промени в развитието на туризма на Балканския полуостров, конкретните стъпки за промяна на визията на Балканите, чрез представянето им, като обща туристическа дестинация. Членовете на делегациите обсъдиха обединяването на рекламата и общото представяне на страните-членки на организацията на международните борси, като възможност за привличане на повече туристи от Европа и света. Пред участниците беше представена и част от свършената от БХРА работа - логото на алианса и новият му сайт. Сайтът (www.balkanalliance.org) представя всички страни-членки на алианса с презентации на хотелиерските им асоциации, председателите и ръководните им органи, с богата фотогалерия на балканските страни.

На първата официална среща бе представено и уникално ВИП издание "Балканика" с автор Борис Калинков. В изданието е представено и създаването на БАХА, както и уникални снимки от учредяването на алианса в Охрид през септември 2005 г. Издател на „Балканика” е асоциирания член на БХРА – РА „ФИЛ”, главен консултант – доц. д-р Соня Алексиева, член на УС на БХРА. В рамките на събитието се състоя контактна борса на която хотелиери и туроператори от участващите делегации представиха професионалните си възможности и разнообразния туристически продукт на своите страни. В рамките на събитието БХРА организира журналистически рейд с участието на над двадесет медии, които отразиха срещите, дискусията, контактната борса и др.

Във в.к. Ривиера президентът на БАХА - Благой Рагин символично "предаде" следващия мандат на г-н Дончо Таневски от Македония в качеството му на вицепрезидент на алианса, а от своя страна - той покани да заеме поста си следващият вицепрезидент - г-н Бранко Кривокапич от Сърбия. От името на всички присъстващи делегации на балканските страни Д. Таневски благодари на Б. Рагин и колегите си от БХРА за първите успешни стъпки в дейността на БАХА и прие с благодарност почетния плакет на асоциацията.

УС на БХРА изказва специална благодарност на г-н Красимир Станев, г-жа Ивелина Грозева, г-жа Соня Стойчева, г-жа Людмила Ненкова, г-н Георги Филипов, г-жа Соня Алексиева, г-жа Румяна Попова, г-жа Ваня Пеевска за съдействието по организацията и провеждането на Първата официална среща на БАХА.

През месец юни 2006 г. по инициатива на Асеновградската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите към БХРА и Община Асеновград на Еньовден БХРА организира журналистически рейд и пресконференция за уникалния празник "Калиница" в Асеновград, където присъстваха и членове на БХРА.

През месец юни 2006 г. БХРА откри официално хотел Кипарис алфа в гр. Смолян. Асоциацията организира журналистически рейд за събитието, което беше отразено от над двадесет медии.

През месец юни 2006 г. БХРА участва в официалното откриване на хотелски комплекс Александровски къщи, в гр. Златоград.

През месец септември 2006 г. БХРА участва активно в подкрепа на дейността на Столична община и нейния принос в развитието на хотелиерския и ресторантьорски бранш в гр. София. Месец септември 2006 г. БХРА участва и спонсорира Столична община в организацията на Колоездачната обиколка на България. Спонсор на събитието беше и БХРА в лицето на: г-н Бранимир Миланов, председател на Софийската секция на БХРА; г-н Благой Рагин, Жасмин 2001 ООД; г-н Иван Александров, ЕТ Ягода 88; г-н Павел Найденов, Паиикко ООД.

През месец октомври 2006 г. в гр. Пирдоп БХРА откри хотел Борова гора. На събитието асоциацията организира и журналистически рейд, който отрази събитието.

През месец октомври 2006 г. БХРА откри поредната регионална структура на БХРА в гр. Благоевград. Тя събра членове, преподаватели, представители на община Благоевград, местни бизнесмени и много гости от целия регион.

През месец октомври 2006 г. РТА Стара планина, с партньорството на Община Казанлък проведе деветата регионална борса «По пътя на слънцето» в хотелски комплекс Зорница - гр. Казанлък. Г-н Благой Рагин участва с доклад в дискусия по проблемите на туризма. През месец октомври 2006 г. се проведе Родопска туристическа борса „Планините на България – гостоприемство в четири сезона” в гр. Смолян. На борсата БХРА участва с щанд, на който изложи рекламни материали на своите многобройни членове.

През месец ноември 2006 г. в рамките на 28-я “Панаир на туризма и свободното време” БХРА имаше щанд, на който представи рекламни материали на своите членове.

През месец ноември 2006 г. във в.к. Ривиера се състоя шестия национален конкурс “Готвач на годината – 2006” в рамките на 28-я “Панаир на туризма и свободното време”. Победител в конкурса стана Пламен Стамов от хотел Астера - ресторант Силвър Гурме, к.к. Златни пясъци. Организаторите на събитието – БХРА и ВАРХ събраха над 500 души и гости – членове на асоциацията от страната, които аплодираха над 30-те участника в конкурса.

През месец ноември 2006 г. в гранд хотел София, гр. София, БХРА връчи на годишната си официална церемония пред над 300 души гости традиционните си годишни награди за 2006 г. Сред наградените бяха:

 • градски петзвезден хотел на 2006 година - гранд хотел София - гр. София;
 • градски четиризвезден хотел на 2006 година - хотел Мистрал - гр. Балчик;
 • градски тризвезден хотел на 2006 година - хотел Езерец - гр. Благоевград;
 • градски двузвезден хотел на 2006 година - хотел Макрелов - гр. Смолян;
 • хотел за конгресен туризъм на 2006 година - Кемпински хотел Зографски - гр. София;
 • ваканционен четиризвезден хотел на 2006 година - хотел Астера - к.к. Златни пясъци;
 • ваканционен тризвезден хотел на 2006 година - парк хотел Кини парк - к.к. Златни пясъци;
 • СПА хотел на 2006 година - хотел Стримон СПА клуб – гр. Кюстендил;
 • най-добър семеен хотел на 2006 година - семеен хотел Акрополис - гр. Варна;
 • най-успешно развиваща се българска хотелска верига за 2006 година - Виктория Груп;
   
 • ресторант на 2006 година - ресторант Mr. Baba - гр. Варна;
 • ресторантска верига на 2006 година - ресторанти Табиет - гр. София;
 • атракционно заведение на 2006 година - пикник Българан - гр. Казанлък;
   
 • хотелски мениджър на 2006 година - Деан Иванов - генерален мениджър на Бест Уестърн Велико Търново хотел Премиер;
 • ресторантски мениджър на 2006 година - Любомир Стоянов - гранд хотел Мусала палас, гр. Варна;
 • най-ефективна инвестиция в туризма за 2006 година - парк хотел Европа - гр. Хасково;
 • за принос в изграждане туристическия имидж на България за 2006 година - хотели Аква - гр. Варна, гр. Бургас, гр. София;
 • за най-активен асоцииран член на БХРА за 2006 година - РА Фил;
 • за най-активен асоцииран член на БХРА за 2006 година - Браво ООД;
 • за най-ползотворно сътрудничество в туризма с община през 2006 година - д-р Румен Рашев - кмет на община Велико Търново;
 • за най-ползотворно сътрудничество в туризма с неправителствена организация през 2006 година - Мария Йорданова - председател на Българска асоциация на сомелиерите;
 • за принос в туризма 1996-2006 г. - доц. д-р Соня Алексиева - PR на БХРА, член на УС на БХРА;
 • най-ефективни журналистически публикации за 1996-2006 г. - Славяна Манолова - в-к Седмичен труд;
 • най-ефективна журналистическа публикация за 2006 г. - Татяна Кирякова - в-к Дума.

Спонсори на официалната церемония по връчването на десетите юбилейни годишни награди на българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация за 2006 г. бяха гранд хотел София, Винария 2007, Метро кеш енд Кери България ЕООД, пивоварна Болярка, Уърлд Уайнс ООД - Chaeau Septemvri, Chaeau Kailaka, дивизия БЕЛЛА професионални партньори – член на БЕЛЛА България холдинг, винарска изба TODOROFF, Костадин Райков-Фивепи ООД - вносител на деликатесни сирена от Холандия и Германия, Прим Експо.

През месец декември 2006 г. БХРА завърши годината с ползотворните си контакти с колегите от балканските страни и BAHA в гр. Крагуевац, Сърбия. В хотел Шумарице се състоя ХVІІ среща "Оференти в хотелиерството и ресторантьорството" под егидата на Министерство на търговията, туризма и услугите на Република Сърбия, организирана от Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите - HORES, Сдружение на YATA агенциите и Сдружение на балнеоложките и климатични курорти. Председателят на БХРА - Благой Рагин, заместник-председателят на БХРА - Катя Тодорова и членове на УС на асоциацията участваха в работната среща по покана на своите колеги от Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите - HORES.

В рамките на срещата се проведе изложение на туристически фирми, винарски изби и оборудване и обзавеждане за хотели и ресторанти. Щандът на БХРА се радваше на интерес от страна на гостите, които имаха многобройни запитвания за оферти за ски почивки в България. Домакините организираха специално за чуждестранните гости от България, Македония, Черна гора, Словения и др. посещение на архитектурни паметници в Крагуевац и исторически забележителности в региона.

През отчетната година БХРА участва в откриването на много нови хотели в цялата страна, в изложения и борси, срещи на местни, регионални и национални туристически организации. През изминалата 2006 г. бяха открити хотел Кипарис Алфа, новата част на хотел Макрелов, СПА центъра на хотел Премиер, гр. Велико Търново, хотел Борова гора, хотел Дипломат плаза, гр. Луковит и много други хотели и ресторанти, настоящи членове на БХРА. В голямото семейство на БХРА влязоха елитни хотелски комплекси като хотел Лозенец - София, хотел Царевец - Велико Търново, гранд хотел Мусала - Варна, хотел Асеновец, хотел М и хотел Ник - Асеновград, хотел Империал - к.к. Слънчев бряг, хотел Палас - Казанлък, хотелски комплекс Троян плаза - Троян, клуб хотел Фламинго - к.к. Албена, хотел Есплендид - Варна, парк хотел Астреа, гр. Хисар, парк хотел Дряново, гр. Дряново и много други.

Искам да благодаря на членовете на УС и КС на БХРА, както на всички членове, които участваха на десетките заседания, дискусии и срещи в различните инициативи на БХРА и други организации в защита на правата ни. През 2006 г. се учредиха две нови структури в туристическия бранш „Съюз на туристическата индустрия в България” и „Национален борд по туризъм”. БХРА застава твърдо зад обединението на туристическия бранш и от позицията си на дългогодишен и уважаван представител на българските хотелиери и ресторантьори от цялата страна подкрепи и двете нови структури.

На всички нас ни предстои да проявим още повече смелост и категоричност за отстояване интересите на професионалните организации в бранша. Независимо от положените през изминалата година усилия за укрепване на организационното състояние на БХРА, за привличане на нови членове, както и за регламентиране и оптимизиране на отношенията ни с държавните институции, неправителствените организации, медиите и др., ние трябва да продължим работата си, да бъдем още по-активни и настоятелни при решаването на многобройните проблеми на българския туризъм.

БХРА има най-дългогодишен в бранша практически опит, добра репутация и извоювани позиции, които трябва да продължи да защитава в името на професионализма и доброто бъдеще на туристическата индустрия в България.

УС на БХРА изказва голяма благодарност и признателност на най-активните си членове:

Димитър Лефтеров, член на УС на БХРА, председател на ВАРХ;
Ивелина Грозева, зам. председател на БХРА, председател на борда на директорите на Албена АД;
Людмила Ненкова, член на УС на БХРА, изпълнителен директор на ВК Ривиера;
Георги Вълев, член на БХРА, председател на регионалната секция на БХРА в гр. Велико Търново;
Бранимир Миланов, член на БХРА, председател на софийската секция на БХРА;
Катя Тодорова, член на БХРА, собственик на хотел Туди, гр. Обзор;
Соня Алексиева, член на БХРА, PR на БХРА;
Атанас Христов, член на БХРА, председател на регионалната секция на БХРА в гр. Асеновград;
Галина Тодорова, зам. председател на ВАРХ, собственик на хотел Акрополис.

УС на БХРА им благодари за тяхното съдействие при осъществяване на едни от най-престижните прояви на асоциацията през изминалата година като: първата официална среща на БАХА, националните конкурси „Готвач на годината”, борсите „Културен туризъм” – Велико Търново, презентации, семинари, участие в десетки работни срещи и събития в София и страната.

БХРА поддържа вече четвърта година един от най-известните информационни сайтове за туризъм у нас, предназначен да информира и съобщава на членовете си новини, свързани с цялостната дейност на асоциацията. За 2006 г. в сайтът са качени над 200 публикации в рубриките новини, пресата за нас, полезна информация и други (в обем общо над 500 машинописни страници и десетки снимки). В сайта са регистрирани над 20 хил. посещения и има прегледани 15 200 страници от посетители. Специална благодарност УС на БХРА дължи на доц. д-р Соня Алексиева, член на БХРА, PR на БХРА, за безвъзмездното поддържане на информационния сайт на БХРА (www.bhra-bg.org), който подпомага всекидневната работа и информираност на членовете на БХРА, чийто автор и редактор е тя вече четвърта година.

Специална благодарност дължим на нашите дългогодишни членове и партньори от националните и регионалните организации като: г-жа Силвия Хинкова - РТА „Стара планина”, г-жа Даря Заричинова – „Тур клуб Ремарк”, г-жа Мария Йорданова – Българска асоциация на сомелиерите в България, Национална асоциация за балнеотуризъм, Съюз на родопските хотелиери и ресторантьори, на колегите ни от БТК, БАТА, БАСЕТ, БААТ и др.; на колегите ни от ДАТ, на Българската асоциация на професионалните готвачи и много други.

УС на БХРА благодари на председателите на регионалните секции на асоциацията, които със своя дългогодишен опит и професионализъм всекидневно работят за авторитета на асоциацията и подпомагат своите членове в страната.

5 януари 2007 г.
гр. София

Видяна общо: 1388 рейтинг: 0.32

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Доклад за дейността на управителния съвет на БХРА за 2006 г.
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.