Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Зелени Балкани търси сътрудник “ex-situ дейности и размножителна програма” в спасителен център за диви животни

Дата: 12.01.2011

Обявата е по проект "Реинтродукция на ловен сокол в България".

Основни ангажименти:

 • отглеждане и размножаване на ловен сокол, мониторинг поведението на двойките в изкуствени условия
 • подготовка на младите птици за самостоятелен живот в дивата природа, преди освобождаването им
 • координиране и участие в изграждането на инфраструктура за целите на проекта (волиери и др.)
 • логистични дейности – закупуване и транспорт на птици и храната за тях
 • изготвяне периодични доклади за извършената работа и развитието на конкретната дейност по проекта
 • разработване на нови проектни предложения за финансиране
 • комуникация с органите на държавната и местната власт, неправителствени и научни организации и местни общности
 • обработване и поддържане на база данни отнасяща се за размножителната програма

Допълнителни ангажименти - подпомага други дейности на Спасителния център свързани с:

 • размножителните програми за брадат лешояд, черен лешояд, белошипата ветрушка, египетския лешояд, царски орел и други видове (хранене, обслужване, наблюдения, сформиране на двойки и др.)
 • ежедневната дейност на Спасителния център – лечение, рехабилитация, хранене, профилактика, почистване, посрещане на пациенти и др.

Изисквания към кандидата:

 • висше биологично (екологично) лесовъдско образование или предишен опит в научни или природозащитни проекти
 • интереси и желание за развитие в областта на отглеждане на диви птици в изкуствени условия и тяхното размножаване за целите на природозащитата
 • обща техническа грамотност
 • шофьорска книжка, категория В
 • владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • компютърни умения - MS Office, Internet, база данни
 • умения за самостоятелно планиране на работния ден и изпълнение на поставените цели и задачи
 • умения за работа в екип

Предимства за заемане на длъжността:

 • досегашен практически опит в друг спасителен център, размножителен център, зоопарк или подобна структура, в страната или в чужбина
 • реално доказан практически опит в природозащитна, неправителствена или друга организация от страна или чужбина

Позицията е на пълно работно време, за срок от една година, с възможност за продължаване за следващите години.

Месторабота: Стара Загора, спасителен център за диви животни, кв. Кольо Ганчев, двор на ветеринарен техникум.

Очаквана начална дата на започване на работата е в периода 15 - 28 февруари 2011 г.

Зелени Балкани не се ангажира с уреждането на жилищните въпроси на потенциалните кандидати.

Приемат се автобиография и мотивационно писмо на e-mail: iklisurov@greenbalkans.org, до 5 февруари 2011 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури са конфиденциални.

Зелени Балкани

Видяна общо: 407 рейтинг: 0.13

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Зелени Балкани търси сътрудник “ex-situ дейности и размножителна програма” в спасителен център за диви животни
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.