Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Промени и проблеми в новия закон за туризма

Дата: 12.04.2011

Разширява ли лицензираните обекти и дейности новият закон за туризма?

Разширение на обектите и дейностите, които трябва да бъдат лицензирани, и разширяване обхвата на националния туристически регистър. Това са основните предложения в изготвения от икономическото министерство законопроект за туризма, който е в процедура на обществено обсъждане до 26 април. Част от промените са поискани от бизнеса. Според проектозакона се увеличават хотелите и местата за настаняване, които подлежат на задължителна категоризация. Така звезди вече ще получават и апартхотелите, апартаментите за гости, хостели и др., които досега не попадаха в обсега на закона.

Вид сертификация в закона се предвижда и за обектите, занимаващи се с балнео и СПА туризъм. Всички хотели и самостоятелни обекти в курорти или градове ще могат да се наричат медикал СПА, СПА или уелнес, само след като получат сертификация от икономическото министерство.

Промени в туроператорската дейност

На задължителна регистрация вече ще бъдат подлагани и всички фирми, предлагащи туроператорски услуги само в интернет. Туроператори от други държави на ЕС, които искат еднократно или временно да извършват услуги в България, ще трябва писмено да уведомят икономическия министър и да бъдат добавени към туристическия регистър.

Лицензи ще се въведат и за някои професии, свързани с туристическия бизнес. Екскурзоводите ще трябва да получат сертификат за упражняване на дейността от професионално сдружение, като ще бъдат разделени на няколко степени - екскурзоводи-водачи, национални екскурзоводи, местни екскурзоводи и екскурзоводи в музеи.

Подобни сертификати ще се издават и на планинските водачи и ски инструкторите. Предвижда се всички тези дейности да бъдат добавени в националния туристически регистър, поддържан от икономическото министерство. В него ще трябва да се вписват и всички неправителствени сдружения в сектора.

Проектозаконът предвижда и промяна в управлението на туристическата реклама на страната, която досега се осъществяваше от икономическото министерство. Според текстовете предстои да се създаде държавно предприятие "Българска туристическа организация". Първоначалната идея беше то да се ръководи от представители на държавата, но според новия текст в неговия управителен съвет ще бъдат включени по един представител на националните туристически сдружения на хотелиерите и туроператорите. Именно участието на бизнеса според икономическото министерство ще доведе до "по-голяма целесъобразност и ефективност при разходването на публичните средства, както и по-висока отговорност на управлението в туризма".

Същевременно страната се предвижда да бъде разделена на туристически региони, които също целят реклама на сектора. Те ще се управляват от организации, сформирани между местните туристически сдружения, общините и областните управи.

Недоглеждане и непрофесинализъм

Проектозаконът за туризма предвижда създаването на две национални браншови сдружения - на хотелиери и на туроператори. В тях трябва да членуват всички други сдружения от същия бранш. Именно тук има текст, който според юристи, може да се окаже на ръба на конституцията.

В проекта е записано, че "член на браншово туристическо сдружение не може да бъде едновременно член на друго браншово туристическо сдружение от същия сектор", което на практика означава, че един хотелиер не може да участва в две или повече хотелиерски организации. От икономическото министерство казват, че това разграничаване е само за целите на закона и е важно, защото "всички пряко влияят при вземането на решения, свързани с управлението на сектора".

Според юристи е напълно възможно забраната за участие в повече от едно сдружение от един сектор да се окаже в противоречие с конституцията, според която стопанската инициатива е свободна, а "законът трябва да създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък".

От икономическото министерство твърдят, че ограничението не противоречи на конституцията и че има "редица действащи специални закони, които регулират обществените отношения във връзка с осъществяването на стопанска дейност в различните отрасли, които по изричен начин уреждат статута и правомощията на съответната браншова организация".

Според тълкувание на Конституционния съд от 1994 г. правото на сдружаване е гарантирано, но държавата може със закон да ограничи дейността на някои организации при различни поводи. Преценката дали такава забрана противоречи на основния закон обаче трябва да бъде конкретна за всеки отделен случай. Така например сдруженията, занимаващи се с лов, могат да бъдат ограничени в дейността си с оглед опазване на дивеча и околната среда.

Според юристи предвижданата забрана в закона за туризма също трябва да бъде тълкувана дали е допустима. Според тях обаче ако целта на икономическото министерство е единствено да се ограничи членството в различни организации с цел участия във вземане на решения с повече от един глас, на практика може да бъдат разписани и други текстове, които да не са "по ръба на конституцията".

Така например е възможно да се постави условие, според което всяка фирма, която участва в няколко браншови сдружения, трябва да декларира кое от тях да представлява интересите й в националната организация, обясниха юристи.

Основните нови предложения

  • онлайн туроператорите също ще подлежат на регистрация
  • звезди ще получават и апартхотели, апартаменти за гости и хостели
  • екскурзоводи, планински водачи и ски учители ще се лицензират
  • СПА хотели и центрове трябва да се сертифицират
Видяна общо: 611 рейтинг: 0.18

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.