Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата

Дата: 03.06.2010

Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата
(SAVE Energy, SAVE Water, SAVE the Planet)
Mеждународна конференция и изложба за екология
3-5 юни 2010, НДК, София

Виа Експо ще организира международния b2b форум под мотото „Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата”, включващ конференция и изложба. Събитието е под егидата на Министерство на околната среда и водите и Агенцията по енергийна ефективност. Сред партньорите от чужбина са German Water Partnership, European Water Partnership, Netherlands Water Partnership и Netherlands Waste Management Partnership, European Organisation of Strategic Planning, WADE (Световната асоциация за децентрализирано производство на енергия) и др, а от България - браншовите организации: Българска асоциация по рециклиране, Енергийна агенция Пловдив, ИГ Пасивни сгради България, Българска асоциация за изолации в строителството, Българската асоциация по водите.

Изложбата и конференцията ще бъдат място за обмен на идеи и иновативни практики в областта на:

  • енергийната ефективност – намаляване на енергопотреблението, интелигентни сгради, когенерация, повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд
  • управлението на водните ресурси, рационално използване на водата в промишлеността и обществения сектор, третиране – технологии и оборудване
  • отпадъците като ценен ресурс – мениджмънт, депониране, третиране, рециклиране

Организаторите очакват над 250 участници в конференцията - специалисти, мениджъри и консултанти. Като лектори са поканени експерти от България и от Германия, Холандия, САЩ, Дания, Финландия, Ирландия, Чехия, Франция, Белгия. Изпълнителният директор на WADE – Световната асоциация за децентрализирано производство на енергия (САЩ) ще ръководи панела за децентрализирана енергия / когенерация.

Холандия, като световен лидер в развитието и прилагането на екологични практики и ноу-хау, ще бъде страна във фокус. В рамките на конференцията и изложбата ще има колективно участие на холандски фирми, реализирано със съдействието на икономическия отдел към посолство на Кралство Нидерландия в България, нидерландското партньорство в управлението на отпадъците и нидерландското партньорство в управлението на водите.

На изложбата ще бъдат представени нови технологии, продукти и услуги. Участниците ще имат възможност за създаване на директни бизнес контакти с мениджъри, инвеститори, представители от общините, финансови интситуции, архитекти, строителни предприемачи и специлисти от всички браншове на икономиката. Интерес за участие са заявили и фирми от Германия, България, Турция, Гърция, Италия, Испания.

Целта на организаторите от Виа Експо е форумът да съдейства за внедряването на иновативни екологични практики, които ще окажат положителен икономически ефект върху устойчивото развитие на региона и ще спомогне в борбата с климатичните промени.

Виа Експо ООД - http://www.viaexpo.com/

Видяна общо: 779 рейтинг: 0.21

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Борси в България | Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.