Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Фортуна 7 туризъм – ТР ООД на Ваканция `10

Дата: 25.02.2010

По време на международна туристическа борса Ваканция 2010, гр. София - 25 – 27.02.2010 г. в националния дворец на културата, министерство на икономиката, енергетиката и туризма организира по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България”:

На 25 февруари 2010 год. (четвъртък) в зала 7 НДК – София от 12.00 до 16.00 часа

Конференция на тема: „Туристическо райониране на България"
Модератор доц. Николина Попова – зам-декан на ГГФ, СУ Св. Кл. Охридски

На 26 февруари 2010 год. (петък) в зала 8 НДК – София от 15.30 до 18.00 ч.

Кръгла маса на тема: „Повишаване конкурентноспособността на българския туристически продукт - добри практики"

При желание да вземете отношение по темите на конференцията и кръглата маса има предвидено време за дискусии и въпроси. В предвидените кафе паузи ще се срещнете с колеги и представители на МИЕТ и браншови организации.

Представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще бъдат повреме на международна туристическа борса Ваканция 2010 на щанд, намиращ се на ниво 1/2 мраморно фоае.

Проектът се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване" оперативна програма Регионално развитие 2007 -2013 - http://www.bgregio.eu.

Организатор на съпътстващото мероприятие ФОРТУНА 7 туризъм – ТР ООД

Иван Белчев
FORTUNA 7 tourism TR Ltd
Bulgaria, Sofia 1606
9, Hr. Botev bul.
tel.: +359 2 9500750, 9500751
fax:+359 2 9500752
mail: info@fortuna7.bg
IBAN: BG80UNCR75271052487215
BIE: UNCRBGSF
BULBANK
VAT No: BG131379229

Видяна общо: 817 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.