Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Кръгла маса за обмяна на опит в развитието на устойчив туризъм с провинция Козенца

Дата: 24.07.2010

Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 www.bgregio.eu

Кръгла маса за обмяна на опит в развитието на устойчив туризъм с провинция Козенца, Италия по проект на фондация „Информация и природозащита”, финансиран по ОПРР

На 24 и 25 юли т.г., в сградата на общинска администрация Дупница и хотел Рила, в града, ще се проведе кръгла маса по проект „Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природните и културни ресурси, както и маркетинг на дестинациите около националните паркове Рила, у нас и Сила, и Полино, в Италия”, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие”.

В кръглата маса ще участват представители на партньорите по проекта - провинция Козенца и сдружение МОРУС - Италия, фондация Информация и природозащита и община Дупница - България, както и предприемачи в сферата на специализирания туризъм от 12-те общини около национален парк Рила, експерти по агроекология и екологичен туризъм, туроператори, представители на дирекциите на защитените териториии в района и др.

Целите на форума са да представи добри практики и примери за устойчив туризъм от провинция Козенца, Италия, както и интернет страницата за туристически услуги „Посетете Рила”. Кръглата маса ще даде възможност за обсъждане на идеи за маркетинг на района като дестинация за специализиран туризъм, базиран на природните и културни атракции и обсъждане на участието на всички заинтересовани страни в самостоятелна формация в помощ на развитието на специализирания туризъм. Очаква се да се включат и туроператори, работещи в сферата на устойчивия туризъм, за да се представят и влязат в преговори с доставчици на услуги от района.

От 90-те години на миналия век Италия е една от водещите страни в ЕС, която последователно преодолява неравномерното икономическо развитие на различните части от страната и осигурява нови форми на препитание за обезлюдяващите се селски и планински райони. Природните дадености на Италия и нейните защитени територии, съчетани със самобитността на малкия град и селото, на културата и религията, са чудесна основа за развитие на устойчив туризъм.

Встъпването на България в ЕС и оперативна програма „Регионално развитие” са златен шанс и ние да се възползваме от своите природни и културни ресурси и да предложим устойчиви туристически услуги, особено в териториите в близост до националните и природни паркове. Въвличането на малкия семеен бизнес, кооперирането на местно и регионално ниво, може да доведе до преки ползи за местните общности, ограничаване на обезлюдяването и икономическия упадък на малките общини, успоредно със съхраняването на местните традиции и природа.

Работещата в обществена полза фондация „Информация и природозащита”, заедно със своите партньори реализира проекта от 15 месеца и успя да въвлече голяма част от заинтересованите страни в района. Поканени за участие бяха повече от 600 човека само от община Дупница. В обученията по проекта се включиха повече от 60 човека, а в срещите и дейностите за създаване на Съвет по туризъм – над 100 души. Група предприемачи, общински служители и представители на информационни туристически центрове, читалища от целия район посети и се запозна с опита на провинция Козенца и националните паркове Сила и Полино в Италия.

Светлана Аладжем, ръководител на проекта от фондация Информация и природозащита
тел/факс. 02/ 872 14 83
Крум Крумов, координатор на проекта, от отдел Местно развитие на община Дупница
тел: 071/ 59 270

Видяна общо: 794 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Борси в България | Кръгла маса за обмяна на опит в развитието на устойчив туризъм с провинция Козенца
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.