Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Заявление за участие в EMITT Истанбул, Турция

Дата: 26.02.2004

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

 

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в експонираната реклама на туристическите фирми
в информационен щанд на изложението EMITT (26-29.02.2004г.) в Истанбул, Турция

Фирма ..................................................................................................................................
(наименование, булстат, данъчен №, рег.№ на лиценз/ документ за категория)

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

представлявано от .............................................................................................................

...........................................................................................................................................

(тел. факс и електронна  поща)

Заявявам, че желая да участвам и  ще ползавам ............. кв. м. застроена площ на обща стойност ........................ , прилагам исканите от Вас документи.

Заплащането  на разходите по ползването на наетата от нас площ, ще бъде преведена в 3-дневен срок след сключване на договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ: (съгласно условията за участие)

ПОДПИС:

(печат)

............................... 2004 г.

(дата)

Видяна общо: 413 рейтинг: 0.10

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.