Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Заявление за участие в ТУРСИБ ’ 2004 - Новосибирск

Дата: 03.03.2004

 

                                                                                  ДО

 

                                                                                  И.д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

                                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

  З    А     Я     В     Л    Е    Н    И    Е 

 

за участие в експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд на изложението……………………… ……………………………………………………………………

 

 

 

Фирма................................................................................................................................../ наименование, булстат, данъчен №, рег.№ на лиценз/ документ за категория /

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

представлявано от.............................................................................................................

          ...........................................................................................................................................

          / тел., факс и електронна  поща /

 

Заявявам , че желая да участвам и  ще ползавам.............кв. м. застроена площ на обща стойност........................лева , прилагам исканите от Вас документи.

Заплащането на разходите по ползването на наетата от нас площ ще бъде преведено в 3-дневен срок след сключване на договора.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ : /съгласно условията за участие/

 

 

                                                              ПОДПИС :

/печат/

 ...............................2004 г.

       / дата /
Видяна общо: 400 рейтинг: 0.10

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Международни борси | Заявление за участие в ТУРСИБ ’ 2004 - Новосибирск
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.