Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Заявление за участие в UITT `2004

Дата: 31.03.2004

 

                                                                                  ДО

 

                                                                                  Г-н ИВАЙЛО ГЮРОВ

                                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

                                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 З    А     Я     В     Л    Е    Н    И    Е

 

за участие в експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд на изложението UITT’2004 

/31.03. –03.04. 2004 г., Киев, Украйна/

 

Фирма................................................................................................................................../
наименование, булстат, данъчен №, рег.№ на лиценз/ документ за категория /

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

представлявано от.............................................................................................................

          ...........................................................................................................................................

          / тел., факс и електронна  поща /

 

Заявявам , че желая да участвам и  ще ползувам ............................................................................... на обща стойност........................лева , прилагам исканите от Вас документи.

Заплащането на разходите по ползването на наетата от нас площ ще бъде преведено в 3-дневен срок след сключване на договора.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ : /съгласно условията за участие/

 

 

                                                              ПОДПИС :

/печат/

  

       ...............................2004г.

       / дата /

Видяна общо: 420 рейтинг: 0.10

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.