Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Условия за участие м МТИ Минск

Дата: 15.04.2004

Изпълнителна агенция за национална туристическа

реклама и информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПОНИРАНАТА РЕКЛАМА НА

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД

 

 

 

1.      Туристическа организация, желаеща да участва на информационен щанд на Република България следва да представи следните документи:

 

       а/ Удостоверение за актуално състояние на организацията – издадено от окръжния съд по регистрацията й в оригинал; копие от последно съдебно решение заверено с печата и подпис на управителя на фирмата.

       б / Копие на документ за официална правоспособност за предлагане на туристически продукт (лиценз за туроператор / тур агент или документ за категоризация на хотелиер или ресторантьор), заверено вярно с оригинала с подпис и печата на фирмата.

        в/ Участници в информационен щанд са   български и чужди фирми , предлагащи туриститечиски продукти и услуги,  които рекламират България , регистрирани като търговци, в съответствие с изискванията на националните си законодателства, лицензирани като туроператори и турагенти  или категоризирани хотелиери или ресторантьори, предлагащи  туристически услуги в Република България, в съответствие  със Закона за туризма.

 

2. Не се допуска участието на туристическа организация, представяща материали, които рекламират туристически продукт от и за Република България с открит или подтекстово изразен смисъл или цел за омаловажаване значението, опозоряване или осмиване на Република България като държава или туристическа дестинация.

 

3. Не се допуска участието на туристическа организация с неизплатени стари задължения към ИАНТРИ.

 

4.В случай на противоречие на представените материали или документи с изискванията, предвидени в т.2 и т.3 или при липса на документ, съгласно изискванията на т.1, кандидатът не се допуска до участие.

 

5. При отстранени недостатъци /в тридневен срок от получаване на документите/ референтът включва туристическата фирма за участие.

 

 

6. Агенцията осигурява на всеки участник на информационния щанд:

- работно място – информационен деск, на който да постави и разпространява рекламно-информационните си материали и оферти;

- право на ползване на маса за преговори, заявена по график след съгласуване с всички участници на щанда;

- допълнителни възможности, в зависимост от оптимума на предоставянето им от местния организатор.

    На всеки участник на информационния щанд се предоставят следните възможности:

-  да залепи фирмен стикер на предоставения му информационен деск.

- да осигури фирмен плакат /с размери до 90х120 см/, който да бъде поставен на щанда от референта на Агенцията. За целта екземпляр от плаката следва да бъде изпратен до Агенцията по пощата или в електронен вариант заедно със заявката .

- на горния фриз на щанда могат да се изпишат фирмените имена на участниците, подали заявките си в срок / в случай че фирмата-строител предвиди място за това /.

 

7. Специализирани услуги, свързани с участието на фирмите, се заплащат допълнително.

 

8. Заявлението за участие и  предложенията на фирмите ще бъдат  разгледани  и оценени в десет дневен срок от получаването им от комисия на ИАНТРИ.

 

 9. За краен срок за участие на предложенията се счита срокът, посочен в уведомителното писмо.

 

10. При заплащане от страна на фирма такса за участие и при неявяване по уважителни причини, платената такса се прехвърля за участие в следващо изложение.

 

 

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /П/

Видяна общо: 374 рейтинг: 0.09

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.