Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

XXV Изложение WTM - Лондон - Покана

Дата: 08.11.2004

Участието на България на международните туристически изложения е организирано от
Агенцията по туризъм 2004 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ЩАНД

        Изх. № 26-00-459/15.07.2004

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 8 до 11 ноември 2004 г. ще се проведе за 25-ти път най-значимото туристическо събитие за професионалисти в света World Travel Market – Лондон.  Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация в качеството си на организатор на националното участие на WTM в Лондон, Ви информира, че е заявила българското участие с национален щанд от 184 кв.м.

При проявен интерес от Ваша страна, може да заявите писмено своето участие на националния щанд на България в Лондон съгласно приложените условия и изисквания:

1. Такса за участие на фирма - изложител:

• с информационен деск – 735 /седемстотин тридесет и пет/ брит. лири;
• с нформационен деск и половин маса за преговори – 1100 /хиляда и сто/ брит. лири;
• с информационен деск и маса за преговори с 4 стола – 1835 /хиляда осемстотин тридесет и пет/ брит. лири.
Минимално заявена площ – един информационен деск.
Не се дължи ДДС.

2. В таксата се включват следните услуги:

• наемане на заявеното оборудване на българския щанд;
• монтаж и демонтаж на щанда, осветление по време на изложението и почистване на щанда;
• предоставяне на заплатеното място, деск и/или маса съгласно разпределение изготвено от Агенцията по подаване на заявките за участие  в деловодството и заявените площи

• 3 (три) баджа за представителите на фирма – изложител, заявени в посочения от Агенцията срок. Допълнителни баджове се издават срещу заплащане като до 03.10.2004 г. цената на един бадж е 30 брит. лири, а след тази дата и на място по време на WTM – 38 брит. лири (с вкл. ДДС)
• изписване на фирменото име над информационния деск;
• включване в официалния каталог на WTM – за фирми, които са подали заявки в обявения срок (03.08.2004 г.) и са попълнили приложения формуляр за Sharing company;
• ползване на складово помещение и гардероб – не се разрешава поставяне на материали и други принадлежности на площите извън складовото помещение или деска на фирмата;
• покана за участие в официалната прес-конференция за България;
• транспортиране на печатни рекламни материали на фирмата до щанда максимум 30 кг., предадени в допълнително уточнен срок, за който своевременно ще Ви известим. За всеки следващ кг. се доплаща по 4 брит. лири/кг.
• продукти и напитки за протоколно обслужване

При подаване на заявки в посочения срок ИАНТРИ се ангажира с включване на допуснатите фирми в официалния каталог на WTM ’2004.

Моля да обърнете внимание, че заявки се подават чрез оригинален формуляр за заявка, който е неразделна част от общите условия, придружен от комплект от документи с оригинален подпис и печат на фирмата съгласно т.1 от “Условията за участие на туристическите фирми на национален щанд – Лондон”. Заявката се подава в деловодството на ИАНТРИ, като се завежда с входящ номер, дата и час на получаване или чрез куриер, като за дата и час се приема датата и часът на получаването на заявката в деловодството от куриера. Разпределението на десковете ще се извърши от централната страна на щанда към страничните според реда на получаването на заявките като предимство ще имат фирмите, заявили по-голяма площ.

Таксата за участие е определена на база постъпила фактура за плащане наем площ и цената за включване в каталог (66 брит. лири).

За допълнителна информация се обръщайте към Анелия Генова, главен експерт, дирекция “Маркетинг и реклама”,  на адрес: гр. София, пл. Света Неделя  1, тел. 02/ 9803659, факс: 02/ 9896939 и електронна поща: anelia@bulgariatravel.org

С уважение,

Бисер Ялъмов
Изпълнителен директор
Агенция по туризъм

Видяна общо: 776 рейтинг: 0.19

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.