Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

XXV Изложение WTM - Лондон - Заявление

Дата: 08.11.2004

ДО

Г-Н БИСЕР ЯЛЪМОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ


З А Я В Л Е Н И Е

за участие на националния щанд на България на международното изложение WTM’2004  (08-11.11.2004 г., Лондон, Великобритания)

Фирма /организация........................................................................................................
(наименование, булстат, данъчен №,  рег.№ на лиценз/ документ за категория)
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
представлявана от.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
          (телефон, факс и електронна поща)

Заявявам, че желая да участвам на българския национален щанд в Лондон и ще ползвам:
 информационен деск;
 информационен деск и половин маса за преговори;
 информационен деск и маса за преговори.

на обща стойност .................... брит. лири (равностойност в лева ..................................), като прилагам исканите от Вас документи.
Заплащането на разходите по ползването на изложбената площ ще бъде преведено в 3-дневен срок след сключване на договора.
Декларирам, че съм запознат с условията за участие на националния щанд и ги приемам.

Приложение:
 Удостоверение за актуално състояние в оригинал или заверено копие
 Копие на лиценз или документ за категория (заверен вярно с оригинала)
 Рекламен каталог / брошура

ПОДПИС :
(печат)

 ...............................2004 г.
 (дата)

Видяна общо: 574 рейтинг: 0.15

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.