Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

UITT Киев - Покана

Дата: 30.03.2005

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ


Изх. № 26-00-211/10.12.04

ДО

БРАНШОВИТЕ АСОЦИАЦИИ,
РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И
ЧАСТНИ ФИРМИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Агенцията по туризъм в качеството си на организатор и координатор на представянето на България на международната туристическа борса UITT 2005, която ще се проведе от 30 март до 2 април 2005 г. в Киев, Украйна, Ви информира, че е заявила българското участие с национален щанд от 104 кв.м.

При проявен интерес от Ваша страна може да заявите писмено своето участие на националния щанд на България съгласно приложените условия и изисквания:

1. Такса за участие на фирма - изложител:

 • с информационен деск – 660 (шестстотин и шестдесет) евро
 • с нформационен деск и половин маса за преговори – 1 100 (хиляда и сто) евро
 • с информационен деск и маса за преговори с 4 стола – 1 540 (хиляда петстотин и четиридесет) евро
 • с информационен деск и ползване на оборотна маса – 1 100 (хиляда и сто) евро
 • Минимално заявена площ – един информационен деск.
  Не се дължи ДДС.

  2. В таксата се включват следните услуги:

  • наемане на заявеното оборудване на българския щанд
  • монтаж и демонтаж на щанда, осветление по време на изложението и почистване на щанда
  • предоставяне на заплатеното място, деск и/или маса съгласно разпределение изготвено от Агенцията на основание подаване на заявките за участие  в деловодството, заявените площи, участие на други изложения, организирани от Агенцията по туризъм
  • 3 (три) баджа за представителите на фирма – изложител, заявени в посочения от Агенцията срок. Допълнителни баджове се издават срещу заплащане като цената на един бадж е 5 евро
  • изписване на фирменото име над информационния деск
  • включване в официалния каталог на UITT ’05 – за фирми, които са подали заявки в обявения срок (20.12.2004 г.) и са попълнили приложения формуляр за Sharing company
  • ползване на складово помещение и гардероб – не се разрешава поставяне на материали и други принадлежности на площите извън складовото помещение или деска на фирмата
  • покана за участие в официалната прес-конференция за България
  • транспортиране на печатни рекламни материали на фирмата до щанда максимум 30 кг., предадени в допълнително уточнен срок, за който своевременно ще Ви известим. За всеки следващ кг. се доплаща по 6 евро/кг.
  • продукти и напитки за протоколно обслужване

  3. Краен срок за подаване на заявки е 20 декември 2004 г. (понеделник).
   
  При подаване на заявки в посочения срок Агенцията по туризъм се ангажира с включване на допуснатите фирми в официалния каталог на UITT `05.

  Моля да обърнете внимание, че заявки се подават чрез оригинален формуляр за заявка, който е неразделна част от общите условия, придружен от комплект от документи с оригинален подпис и печат на фирмата съгласно т.1 от “Условията за участие на туристическите фирми на национален щанд – UITT 2005, Киев, Украйна”. Заявката се подава в деловодството на Агенцията по туризъм, като се завежда с входящ номер, дата и час на получаване или чрез куриер, като за дата и час се приема датата и часът на получаването на заявката в деловодството от куриера.

  Разпределението на десковете ще се извърши от централната страна на щанда към страничните според реда на получаването на заявките като предимство ще имат фирмите, заявили по-голяма площ и участвували на други изложения, организирани от Агенцията по туризъм.

  Таксата за участие е определена на база постъпила фактура за плащане наем площ, като отразява и включването в каталога на  UITT 2005.

  Изпълнителен директор
  Бисер Ялъмов


  За допълнителна информация
  Катя Жекова, координатор на изложението
  София, пл. Света Неделя 1
  GSM: 0888 456 788
  тел.: 981 9965, факс: 989 69 39
  електронна поща:
  k.zhekova@bulgariatravel.org

  Видяна общо: 360 рейтинг: 0.09

  Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.