Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Покана към членовете на БХРА от Столична община за участие на MITF 2009, в Москва

Дата: 11.05.2009

В качеството си на организатор и координатор на представянето на София на международната туристическа борса (Moscow International Travel Fair - MITF – 2009) от 11 до 14 май т. г. в Москва, Столична община е заявила българското участие със стандартен щанд от 24 кв.м. При проявен интерес за участие от страна на членове на БХРА, може да се заяви писмено участие на информационния щанд на Столична община при следните условия и изисквания.

Такса за участие на фирма - изложител: при участие на обособен деск 50/100 см и обслужваща площ от 3 кв.м. с един или двама представители – едно работно място – 1200 евро. В таксата се включват следните услуги: общо ползване на заявеното оборудване на щанда на Столична община; монтаж и демонтаж на щанда, осветление по време на изложението и почистване на щанда; един бадж за представителите на фирма – изложител, заявени в посочения от общината срок; стандартен фирмен надпис над работното място.

Краен срок за подаване на заявки е 3 април 2009 г. Те се подават чрез оригинален формуляр за заявка с подпис и печат от заявителя, които са неразделна част от общите условия, придружени от комплект от документи с оригинален подпис и печат на фирмата съгласно т. 1 от “Условията за участие на туристическите фирми на информационен щанд” в деловодството на ОП „Туристическо обслужване”. Заявките се завеждат с входящ номер, дата и час на получаване или чрез куриер, като за дата и час се приема датата и часът на получаването на заявката с договора в деловодството от куриера. Разпределението на работните места ще се извърши от ляво надясно по надлъжната челна фасада на щанда, според реда на получаването на заявките.

Таксата за участие е определена на база решение на Консултативния съвет по туризъм от 28.03.2008 г. и се оформя като общата цена се разпределя между всички участници (Столична община с два работни деска и пет фирми изложители). Участието се счита за заявено въз основа на постъпила фактура за плащане наем площ.

За допълнителна информация относно условията за участие и подробности
Дарина Трендафилова, младши eксперт в отдел “Международна дейност, маркетинг и реклама”
София, ул. Оборище 44
тел.: 943 47 28
факс: 943 47 68
mail:
turist_pr@mail.bg

Видяна общо: 975 рейтинг: 0.25

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Международни борси | Покана към членовете на БХРА от Столична община за участие на MITF 2009, в Москва
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.