Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Международно висше бизнес училище
Ботевград
ул. Гурко 14
Тел.: 0723/ 60 202, 60 203, 60 204, 68 815, 68 816
Факс.: 0723/ 68 813
E-mail: info@ibsedu.com
http://ibsedu.com
С диплома за цял свят

Туризмът изпитва силна нужда от подготвени кадри

В Международно Висше Бизнес Училище (МВБУ) - Ботевград се предлагат за изучаване авторитетни и световно признати програми от САЩ, Кралство Холандия и Кралство Дания, като обучението е изключително на английски език. Това дава възможност на завършилите специалисти да реализират познанията си навсякъде по света.

Управление и консултациии на международния туризъм е съвместна програма с университета за професионално обучение Бреда на Кралство Холандия. Завършилите програмата получават едновременно българска диплома за завършена степен Бакалавър по туризъм и холандска диплома Bachelor in International Tourism Management and Consultancy. Холандската бакалавърска диплома е акредитирана от Световната туристическа организация.

От I до VI семестър студентите се обучават в МВБУ - кампус Правец. Четвъртата година на обучението се осъществява в Холандия.

Програмата е специално разработена за студенти, които възнамеряват да работят в беждународна бизнес среда. Широкопрофилния характер на програмата и нейната структура, поставяща равностойни акценти върху теорията, придобиване на професионални практически и консултантски умения, отговарящи на изискванията на международните работодатели  и чуждоезиковото обучение, обективно създават възможности за професионална реализация в широк диапазон. Успешно завършилите могат да се реализират като:

  • мениджъри в международни туристически организации и корпорации, авиокомпании, хотели, туроператорски фирми, пътнически агенции, развлекателни и атракционни паркове
  • консултанти по планиране и развитие на туризма на регионално и местно ниво
  • консултанти по разработване и внедряване на туристически проекти или експерти в общински администрации в областта на отдиха и туризма

Кампус Правец

2161, пл. Тодор Живков 2
тел.: 07133/ 2511, 2218
E-mail: info@cityu.bg

Офис София

пл. Народно събрание 10, Студентски дом ет. 3, ст. 3.
тел.: 987 02 92