Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за София . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Сдружение Природа назаем
София

Тел.: 986 45 74
Факс.: 981 66 15
E-mail: info@bornat.org
http://www.bornat.org
Какво е Сдружение Природа назаем?

Природа назаем (ПН) е българска природозащитна организация основана през 1992 г. от хора с различни професии и интереси. Членовете на Природа назаем са обединени от разбирането си, че днешните поколения носят отговорност пред утрешните за застрашената в резултат на човешката дейност природа.

Мисията и дългосрочните цели на Природа назаем са свързани с:

  • Повишаване осведомеността на обществото по проблемите на околната среда и човешкото развитие
  • Създаване и утвърждаване на нова ценностна система, основаваща се на принципите на устойчивото развитие
  • Инвестиране в човешки ресурси чрез кампании, образователни проекти и разпространение на информация
  • Приобщаване на българските граждански организации и българското общество към европейските и световни стандарти за съхраняване на околната среда, устойчиво развитие и активно гражданско участие
  • Ефективно използване на материални и енергийни ресурси и промяна в моделите на производство и потребление
  • Активно сътрудничество на местно ниво между граждански организации, бизнес и местни власти