Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за София . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Национално сдружение за устойчиво развитие "Добри алтернативи"
София
ул. Княз Борис I № 5
Тел.: 852 06 48
Факс.: 852 06 48
E-mail: fairchance@abv.bg
Направления и стратегии

Националното сдружение ”Добри алтернативи” е създадено през 2002 г., с цел подпомагане устойчивото развитие на местно, регионално и национално ниво, като обединява в мрежа първите устойчиво развиващи се общини и области в България, спазващи принципите на “Дневен ред XXI”.

ТУРИЗМЪТ, като ДОБРА АЛТЕРНАТИВА, за постигане на устойчивост, е едно от ключовите направления за действие на организацията, с акцент разработване на нови туристически дестинации, чрез подпомагане на различни местни инициативи, за развитие на устойчив туризъм в селските райони на България. Ние осигуряваме експертна подкрепа и обмяна на опит при изготвянето на общински стратегии за развитие на туризъм, създаването на местни и регионални туристически мрежи от типа Лидер, развитието на специализирани структури (туристически сдружения, туристически информационни центрове и др.) и изграждането на местен капацитет за управление на дестинацията, идентифицирането на местния туристически потенциал и успешното му включване в туристическо предлагане, разработването на нови туристически продукти и промоция на дестинациите в България и чужбина.

Националното сдружение “ДА” е член на европейската мрежа за устойчиво развитие на селските райони PREPARE и стратегически партньор на българското правителство при провеждане на националната политика за устойчиво развитие, респ. устойчив туризъм.

  • Дочка Филипова - Национален консултант по устойчив туризъм
    Мобилтел: 0888 665 641
    e-mail: dochkafilipova@tourism.bg