Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Регионално сдружение за развитие на туризма "Северозападен Балкан"
Берковица
пл. Славейков 2
Тел.: 0953/ 88 682

E-mail: tic@berk-bg.com
Цели и дейност
Зима в Берковския Балкан
Зима в Берковския Балкан

Регионалното сдружение за развитие на туризма “Северозападен Балкан” е учредено в началото на 2001 година от шест общини от северозападна България: Вършец, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене и Белоградчик. Регистрирано е по ЗЮЛНЦ през май същата година с решение на Окръжен съд – Монтана като сдружение с нестопанска цел за обществена полза.

Сдружението се управлява от Управителен съвет начело с Председател, а върховният орган е Общото събрание.

Целите на сдружението са да работи за подобряване живота и благосъстоянието на хората от този регион на България, най-вече в посока развитие на туризма в различните му форми, да популяризира района като привлекателна туристическа дестинация, да разработва и разпространява рекламни и информационни материали за възможностите за туризъм на територията на шестте общини, да подпомага предприемачите, да привлича инвестиции.

Сдружението е партньор по проект на Информационен и учебен център по екология – София, който е финансиран от Германското правителство чрез Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа. По този проект се провеждат образователни семинари:

  • За разработване на туристически програми
  • За биологично земеделие и връзката му с еко и селския туризъм, ще бъде издаден каталог на природни, културни и исторически забележителности в региона на Западна Стара планина от двете страни на границата, както и местата за настаняване и хранене и атракционните съоръжения

Издава рекламни картички, а информацията от годишните каталози се представя в Интернет.

Сдружението работи и по собствени проекти, финансиран от Американската агенция за международно развитие чрез Фондацията за реформа в местното самоуправление. Програмите включват образователни и подпомагащи семинари за общински служители по въпросите на туризма, ремонт и оборудване на Туристически информационен център, издаване на рекламни и информационни материали и изграждане на еко-пътека в Берковския балкан.

Туристическият информационен център събира и предоставя информация за възможностите за почивка и отдих на територията на нашите общини, както и възможности за почивка в страната и чужбина.