Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за Варна . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Колеж по туризъм
Варна
ул. Стефан Караджа 32
Тел.: 052/ 620 724, 620 723, 620 722, 612 786

E-mail: iit@ms3.tu-varna.acad.bg
http://rccit.com/ct.acad.bg/
Колежа по туризъм при Икономически унивеситет - Варна

Колежът по туризъм е създаден през 1963 г. към ГУ по туризма при МС. През 1989 г. е интегриран към Икономически университет, от 1999 г. е негова основна структура. Същата година получава инстуционална акредитация.

Приемът на студенти се осъществява чрез конкурсни изпити по чужд език и професионална пригодност.

Кандидат-студентите се състезават за определен от МС брой места за две специалности:

  1. Организация и управление на туристическото обслужване (ОУТО) с профил към нея Организация и управление на свободното време (ОУСВ) - редовно обучение
  2. Организация и управление на хотели и ресторанти (ОУХР) - редовна и задочна форма

Продължителността на курса е:

  • 6 семестъра за редовно обучение
  • 7 семестъра за задочно обучение

Обучението завършва с държавни изпити по специалността, практика, първи и втори чужд език. Завършилите получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен специалист.

Професионално те се реализират в малки и средни туристически организации и фирми на равнище оперативни ръководители и изпълнители по придобитата специалност.

Дипломата от колежа дава възможност за продължаване на обучението за бакалавър и магистър в ИУ, СУ, ВТУ и Оксфорд-Брукс, както и за работа в туристическата индустрия у нас и в чужбина.