Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за София . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Българска академия на науките
София
ул. "15-ти ноември" 1
Тел.: 989 84 46, 988 04 48
Факс.: 981 66 29, 986 25 23
E-mail: webadmin@bas.bg
http://www.bas.bg
Какво е БАН

Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която обхваща академичните институти, лаборатории и други самостоятелни структурни звена.

Българската академия на науките обединява академиците и член-кореспондентите от страната, хабилитирани учени от академичните институти, както и чуждестранни членове.

Българската академия на науките е юридическо лице.

Българската академия на науките участва в развитието на науката в съответствие с общочовешките ценности и националните интереси и съдейства за умножаване на духовните и материалните богатства на българския народ.

Българската академия на науките:

  • извършва фундаментални изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти самостоятелно и съвместно с висшите училища
  • изследва историята, езика и литературата на българския народ и приносите му в световната култура
  • разработва прогнози и дългосрочни програми за обществено-икономическото, научно-техническото, екологичното, социалното и културното развитие на страната
  • дава становища и оценки за проекти и програми от национално значение
  • издава научни трудове и популяризира научните изследвания
  • извършва производствена, търговска и други дейности, свързани с провежданите от нея научни изследвания и приложението на научните резултати