Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за София . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Национална спортна академия
София
ул. Гургулят 1
Тел.: 988 15 11 вътр. 218

E-mail: uchebenotdel@nsa.bg
http://nsa.bg
Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация

Кратка историческа справка за факултета

С указ № 124 на МП през 1942 год. е поставено началото на Висшето училище за телесно възпитание (сега Национална спортна академия). През 1947 год. с Решение на МС се преименува във Висше училище за физкултура (ВУФ) с една специалност “Физическа култура” и подготовка на специалисти с квалификации за: “Преподавател по физическо възпитание”, “Треньор по вид спорт” и “Методист по масово – оздравителна и лечебна физкултура”. През същата 1947 год. е основана и катедра “Лечебна физкултура”. България е една от първите страни в Европа и в света, въвели висше 4-годишно образование по кинезитерапия от университетски тип.
Във факултета се обучават студенти за квалификация “кинезитерапевт”. Провежда се обучение в 3-те образователни степени – бакалавър, магистър, доктор.

Бакалаври

Специализираните катедри, в които се провежда обучението по кинезитерапия са “Кинезитерапия и рехабилитация” и “Теория и методика на кинезитерапията”.
4-годишното обучение за образователната степен “Бакалавър по кинезитерапия” може да се осъществи след полученото средно гимназиално образование и успешно положени кандидатстудентски изпити. Предоставя се възможност на студентите да получат 2-ра специалност “Физическо възпитание и спорт”. Обучението за квалификация “кинезитерапевт” се осъществява по утвърдена учебна програма, включваща базови дисциплини (хуманитарни, физическо възпитание и спорт), специални, избираеми, факултативни учебни дисциплини, специализирани (клинични) практики, учебни курсове (ски, водни спортове, туризъм), разработване на курсови работи, разработване на дипломна работа (по избор).
В съответствие с Единните държавни изисквания лекционните курсове по задължителните и избираеми учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели.

Магистри

Магистърската програма, редовна форма, с продължителност 1 година (60 кредита) дава възможност на кинезитерапевтите да задълбочат познанията си на основата на съвременни постижения на теорията на практиката. Дава се възможност за повишаване квалификацията на кинезитерапевтите в определени области на кинезитерапията и за упражняване на професията на по-високо професионално ниво. Обучението включва базови, специални, избираеми модули, клинична практика, подготовка и защита на магистърска теза.

Докторанти

Докторантурата е в 2 форми: редовна (със срок 3 години) и задочна (4 години). Завършили висши училища в чужбина могат да кандидатстват след признаване на придобитото висше образование по реда на Наредбата за държавни изисквания за признаване на образованието. Обучението на докторантите се осъществява по научна специалност и индивидуален учебен план.
Обучението по кинезитерапия е с международно признание.