Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за Плевен . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов"
Плевен
ул. Сторгозия 100
Тел.: 064/ 851 020, 851 435

E-mail: turteh@abv.bg
http://www.pgt-pleven.hit.bg
Представяне и специалности
още материали

С индивидуален учебен план утвърден през 1991 г. е разкрито средно общообразователно училище с разширено чуждоезиково обучение и овладяване на професията Администратор в туризма. Учебните планове на училището, както и цялостната организационна структура след разкриването му са разработени на основата на системни проучвания и наблюдения върху учебната документация и образователната практика на редица български, австрийски, унгарски и германски училища.

Със Заповед РД-14-32/11.04.1996 г. на Министъра на МОН, училището става Техникум по туризъм. Училището започва развитието си със специалността Организация и управление на туризма - една паралелка с немски и една с английски език. Скоро след това разширява приема с още една нова специалност - Мениджмънт в хотелиерството.

През 2000 г. ръководството на техникума със съдействието на експерти по туризъм от МОН създава нов учебен план, който по-късно е обсъден на семинари с австрийски специалисти от Колежа по туризъм в град Кремс. За учебната 2000/2001 г е одобрена от МОН и започва обучението по още една специалност - Организация и управление на свободното време.

През учебната 2004/2005 започна обучение и по друга, нова за училището специалност - Екскурзовод.

В училището се учат 530 ученици, обучаващи се в 22 паралелки. Те усвояват знания и умения под ръководството на над 50 педагози. Изучаваните чужди езици са: английски, немски, италиански, френски и руски. Обучението се извършва в училище и в туристически фирми и агенции. Сключени са договори за взаимно сътрудничество, което е поредната стъпка към европейските изисквания за професионално обучение. На учениците се осигуряват знания за професионална и практическа подготовка, както и задължителен ресурс от чуждоезикови знания и комуникативни умения за качествено обслужване на практиката.

Професионалната гимназия по туризъм подържа активни връзки с туристически организации, фирми, асоциации, регионални съвети като Българска туристическа камара, Съвета за обучение по туризъм при Министерството по икономика, колежи по туризъм, висши учебни заведения, ТА Сънрайз травъл, Европатур, Вист и много други. Екипи от училището са работили по проекти на Европейския съюз по програмите Леонардо да Винчи, Коменски и ФАР със следните теми:

  • Работа на младежкия парламент - за Германия чрез община Плевен, 2002 г.
  • Равноправието на младежта в Европа - за Австрия през 2002 г.

Реализиран през 2003 г. бе проекта "Развитие на селския туризъм в лозаро-винарските райони" съвместно с ONEKO гр. Севиля, Испания. Проектът е по линия на Европейския съюз чрез Национална агенция Леонардо да Винчи - България.

Завърши работата през месец ноември 2004 г. и по проекта "Ново начало", одобрен и финансиран от Европейския съюз. Проектът бе насочен към повишаване адаптивността на дългосрочно безработни, криминално проявени и освободени от затвора лица към изискванията на пазара на труда чрез предоставяне на адекватно професионално обучение.


още материали