Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за София . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Национално управление по горите
София
1040, бул. Христо Ботев 55
Тел.: 985 11 в. 510
Факс.: 981 37 36
E-mail: nug@nug.bg
http://www.nug.bg
Горите – наше национално богатство

Българската гора е национална ценност. Ресурсите на горските екосистеми запазват своите екологични, социални и икономически функции за подобряване качеството на живот на хората. Горите се управляват професионално от стабилен горски сектор, с широка обществена подкрепа, при взаимно зачитане и интегриране на интересите на всички заинтересовани страни.

Основните цели на НГПС са:

  • Многофункционално стопанисване на горите и устойчиво развитие на икономически жизнен горски сектор
  • Привеждане на целите и средствата на устойчивото развитие на горския сектор в съответствие с международните критерии и поетите в това отношение задължения
  • Създаване на условия за осигуряване на национални и международни финансови ресурси и подкрепа за развитие на сектора