Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за София . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Клуб Приятели на парк Централен Балкан
София
пл. Славейков 9, ет. 3, ап. 8
Тел.: 987 12 90, 981 64 97
Факс.: 981 64 98

Сговорна дружина - планина повдига!

Какви са нашите цели?

 • Запазване уникалната природа на Националния парк Централен Балкан.
 • Съхраняване на бита, традициите и културата в района на Балкана.
 • Повишаване природозащитната култура на хората.
 • Стимулиране на туризма.
 • Участие на местните хора в управлението на Парка.
 • Подпомагане на контактите между местната администрация, стопанските и неправиелствените организации и други при решаването на конкретни въпроси свързани с опазванито и ползването на природните дадености на Парка

Как ще постигнем всичко това?

 • Чрез изграждане на действащи структури - клубове - подпомагащи местните инициативи.
 • Чрез организиране на широка информационна мрежа за оповестяване на всички мероприятия в района на парк Централен Балкан.
 • Чрез включване на местни хора в природозащитните инициативи на неправителствените организации.
 • Чрез поддържане на непрекъснати контакти с регионалните офиси на Дирекцията на Парка.
 • Чрез обмяна на опит между различните общини при решаването на важни въпроси с опазването и ползването на Парка.
 • Чрез провеждането на лекции, срещи за повишаване на екологичното възпитание на хората.
 • Чрез организиране на празници сред природата.
 • Чрез ангажиране на местните медии с проблемите на Парка.
 • Чрез подпомагане на Образователните програми в общините.
 • Чрез участие в списването и разпространението на вестник "Купенът".

Кои сме ние - Приятели на Парка?

Всички желаещи доброволно да работят за опазването на Парка:

 • местната администрация
 • стопански организации
 • туристически сдружения
 • неправителствени организации
 • училища и детски центрове
 • медии

Как ставаме членове?

Обръщаме се към координатора на Клуба в офиса на "Природен фонд" - Ели Качаунова
на адрес 1000 София, пл. "Славейков" №9, ет. 3, ап. 8
или по телефона (02) 987 12 90, тел./факс (02) 981 64 97, 981 64 98.