Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за Варна . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Фоданция Безопасно движение
Варна
ул. Войнишка 5
Тел.: 052/ 304 510
Факс.: 052/ 304 467

http://www.fst-bg.org
Информация

Председател: Адриан Петков

Цели на фондацията

  • подпомагане организацията и безопасността на движението и чрез тях постигане на максимален екологичен ефект
  • обединява усилията за подобряване организацията и безопасността на движението по улиците и пътищата и подпомагане създаването на екологична транспортна система
  • подпомага и активизира дейността на органите и организациите, свързани с организацията на движение за постигане на максимален екологичен ефект в гр. Варна и в страната
  • осигурява обучение за повишаване на квалификацията и професионалната осведоменост на водачите на превозни средства
  • работи във взаимодействие с държавните и общинските органи, обществени организации и други физически и юридически лица по въпросите на организацията и безопасността на движението по улиците и пътищата и за постигане на синхрон между всички участници в пътното движение и заинтересованите органи и организации
  • разработва и участва в програми за развитие на организацията и безопасността на движението по улиците и пътищата
  • организира научно-изследователска дейност в методическо и техническо отношение чрез създаване на автоматизирани обучаващи системи
  • създаване на автоматизирани обучаващи системи; създаване на тренажорско-изследователски комплекси, разработки на комплексни програми за подобряване организацията и безопасността на движението по улиците и пътищата

Определяне дейността по чл.2 от ЗЮЛНЦ – организация за осъществяване на дейност в обществена полза.