Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за Ловеч . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Фондация ФАЕЛ
Ловеч
ул. Търговска 67
Тел.: 068/ 2 62 04
Факс.: 068/ 2 32 46
E-mail: fael@mbox.digsys.bg
Център за подпомагане и развитие

Създадена в Ловеч през 1995 г. българо-швейцарската фондация ФАЕЛ подпомага МСП от региона в качеството си на "Център за подпомагане и развитие". ФАЕЛ има по-лесен достъп до кредити, които предоставя на МСП, установява контакти с български и международни институции, а също така предоставя и редица услуги и развива консултантска дейност. Към фондацията работи екип от експерти, които съвместно с кандидата подготвят необходимите документи и бизнес-план за кредитиране. Всички консултантски услуги са безплатни. Отговорността за изпълнението на проекта постепенно се прехвърля върху българския партньор. Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество планираше да подкрепя ФАЕЛ до 2003 г.

Развитие на частния сектор

Подкрепа на малките и средните предприятия. Проектът допринася за развитието на малките и средни предприятия (МСП) в селскостопанските региони на България. МСП, които не са традиционно развити и познати в България, често са предмет на подценяване от ръководните кадри взимащи решения и, поради тази причина, срещат затруднения при получаването на кредити. Фирмите подпомагани от проекта са МСП от района на Стара планина (общини Ловеч, Габрово и Велико Търново), които преработват селскостопанска или горска продукция или предоставят услуги в тази сфера.

За контакти:

София, ул. "Шейново" №28
тел./факс: 43 50 66; 946 19 84; E-mail: fael@online.bg
Станислав Даскалов - Председател на Управителния съвет

Ловеч 5500, ул. "Търговска" №67
тел.: 068 2 62 04; факс: 068 2 32 46; E-mail: fael@mbox.digsys.bg
Боряна Налетова - Изпълнителен директор