Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за Карлово . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Фондация за Биологично земеделие Биоселена
Карлово
ул. Васил Караиванов 36
Тел.: 0335/ 920 38
Факс.: 0335/ 216 42
E-mail: headoffice@bioselena.com
www.bioselena.com
Информация

Председател: Стойко Апостолов

Офис София

1504, ул. Шипка 41,
Елисавета Пъндева - Координатор, тел.: 438 403
Е-mail: fsa@geobiz.net

Проект: Развитие на устойчивото земеделие в Централна Стара планина

Проектът поощрява оптималното използване на ресурсите с цел продукцията на фермерите да може по най-добрия начин да отговаря на пазарните изисквания. Целевата група на проекта са независими фермери от три общини (за I-та фаза) - Карлово, Априлци и Рибарица в община Ловеч. Понастоящем проектът се изпълнява в осем населени места в Централна Стара планина : Карлово, Павел баня, Троян, Априлци, Севлиево, Габрово, Трявна. Целта е да се допринесе за повишаване ефективността на земеделското производство чрез популяризиране и прилагане на методи за развитие на устойчиво биологично земеделие.

Предвидени са следните дейности:

  • разработване на концепция за използване на ресурсите, която да включва необходимостта от опазване на околната среда
  • популяризиране на методи за екологична продукция (употреба на торове, култивиране на пасища, ротация на реколтите и т.н.) чрез информация, издаване на специализирана литература, обучение, демонстрация във фермите, консултации от швейцарски и български експерти
  • предоставяне на кредити за различни инвестиции с цел увеличаване на производствения капацитет
  • подпомагане на регионалния маркетинг на селскостопанската продукция чрез маркетингови проучвания и маркетингови стратегии. Една от основните дейности на консултантите е подпомагането на фермерите при разработване на бизнес-планове за искане на кредити.

Финансиране: CHF 1 250 000

Партньор в Швейцария: Изследователски институт по биологично земеделие (FIBL), Фрик

Партньори в България: Швейцарска фондация за биологично селско стопанство в България, Селскостопанският департамент на Пловдивския университет, Био България