Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Ловно-рибарско дружество Сокол
Девин

Тел.: 0885 252 737

E-mail: lrd_devin@abv.bg
http://lovnoribarsko-devin.piczo.com
Турове за наблюдение на диви животни

През 1919 г., по инициативата на неколцина дейни жители на град Девин, се провежда учредително събрание, на което се изгражда ловно-стрелческа организация, с наименование Сокол. По същото време се образуват и дружинки, към същата организация, в почти всички по-големи села на девинска околия, които са подотчетни към организацията в град Девин.

Целта на образуваната ловно-стрелческа организация е да води просветна и възпитателна работа сред ловците, организирани в организацията, за по-правилно ползване на дивеча в района, за борба с вредния дивеч и подхранване.

За ръководство на организацията е избрано настоятелство, контролни органи и другарски съд, които, въз основа на указанията, давани от управителния съвет на ловно-стрелческата организация Сокол – град София, ръководят работата по места.

Поради това, че повечето от членовете на настоятелството, в самото начало, били външни хора и е имало непрекъснато движение, работата, още от самото начало от образуването на дружеството, е изоставена и започва организационен живот едва през 1926/1927 г.

Въпреки по-слабата дейност, която е развивана през този период, съзнанието между организираните ловци е издигнато на по-високо ниво. За извършени нарушения от отделни ловци и бракониери, са налагани наказания, вследствие на което тези нарушения постепенно намаляват.

За канцеларско помещение дружеството е ползвало стаи и частни къщи под наем, тъй като собствена постройка не е имало. По-късно, през 1956/57 г., започва строеж на такава в град Девин и през 1959 г. дружеството вече има собствена постройка.

През 1947 г. организацията съществува като ловно-стрелческо дружество, което през 1947 г. се обединява със съществуващото отделно тогава рибарско дружество и ловно-стрелческото дружество поема ръководството по риболова и се поставя наименование на същото ловно-рибарско дружество, със същите функции и задължения , както и преди това.

През 2001 г. настъпват промени в ловното законодателство и от дружеството се отделят ловните дружинки от община Доспат, Стойките, Гела и Широка лъка, които преминават към община Смолян. През същата година ловните дружинки Михалково, Лясково, Стоманово, Настан и Беден създават отделно сдружение, което води самостоятелен живот до 2006 г. и през 2007 г. се обединява в ловно-рибарско дружество Девин.

Днес сдружението обединява 15 ловно-рибарски дружини в населените места Беден, Борино, Брезе, Буйново, Грохотно, Гьоврен, Девин 1, Девин 2, Лясково, Михалково, Настан, Селча, Стоманово, Триград, Ягодина и една рибарска дружина в град Девин.

Председател: Владимир Пейков

Ловно-рибарско дружество - гр. Девин предлага лов и риболов.

Организира курсове за кандидати за придобиване право на лов и курс за подборен отстрел през 2010 г.